Download  Print this page

Polski - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
bezpieczeństwo obsługi
Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i
G
zachować na wypadek potrzeby
skorzystania z niej w przyszłości.
Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i
G
etykiety.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z
G
gniazda sieciowego:
przed przystępowaniem do montażu i
G G
demontażu części;
gdy urządzenie nie jest w użyciu;
G G
przed przystępowaniem do czyszczenia.
G G
Włączonego urządzenia nie wolno
G
zostawiać bez nadzoru.
Nie zbliżać palców do obracających się
G
części urządzenia ani do otworów w
nasadce.
Nigdy nie korzystać z uszkodzonej nasadki
G
ani urządzenia.
Podczas obsługi nasadki zabezpieczyć
G
luźne przedmioty i części garderoby.
Stosowanie nasadki w sposób niezgodny z
G
przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
Dodatkowe informacje na temat
G
bezpieczeństwa znajdują się w instrukcji
obsługi robota kuchennego, do którego
przeznaczona jest nasadka.

Polski

44

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me