Download  Print this page

Svenska - Kenwood KAX970ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
G
den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
G
Stäng av den och dra ut sladden:
G
innan du monterar eller tar bort delar;
G G
när den inte används;
G G
före rengöring.
G G
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
G
igång.
Håll fingrarna borta från rörliga delar och
G
öppningarna på apparaten.
Använd aldrig ett skadat tillbehör och/eller
G
apparat.
Sätt alltid fast lösa delar och kläder innan du
G
använder tillbehöret.
Felaktig användning av tillbehöret kan leda till
G
skada.
Du hittar mer information om säkerheten i
G
bruksanvisningen för din köksmaskin.

Svenska

26

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kax971meKax972meKax973meKax974me