Download  Print this page

Країнська - Kenwood KAX643ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

124224 Iss 1 KAX643ME multilingual:Blender template multi Iss 5
Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками
заходи безпеки
Уважно прочитайте інструкцію та
G
збережіть її для подальшого
використання.
Зніміть упаковку та всі етикетки.
G
Завжди вимикайте прилад та
G
відключайте його від мережі
електропостачання:
перед установкою або зніманням
G G
деталей;
якщо прилад не використовується;
G G
перед чищенням.
G G
Не залишайте прилад, що працює, без
G
нагляду.
Не опускайте пальці до напрямної
G
трубки. Використовуйте штовхач, що
додається до комплекту насадки тертки-
скиборізки.
Не намагайтеся силою проштовхнути
G
продукти крізь напрямну трубку – ви
можете пошкодити насадку.
Циліндричні насадки (барабани) дуже
G
гострі, тому будьте обережні.
Не торкайтеся рухомих деталей.
G
Неналежне користування насадкою може
G
нанести травму.
Прочитайте посібник з експлуатації вашої
G
кухонної машини, щоби ознайомитися із
додатковими заходами безпеки.
Українська
56
16/

Hide quick links:

Advertisement

loading