Download Print this page

Suomi - Black & Decker KS480PE Manual

Hide thumbs

Advertisement

Käyttötarkoitus
Black & Deckerin pistosaha on suunniteltu puun, muovin,
keramiikan ja metallin sahaamiseen.
Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Yleiset turvallisuutta koskevat säännöt
Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea. Alla olevien ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Seuraavassa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja
akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN.
1. Työalue
a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet
voivat johtaa tapaturmiin.
b. Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteesi hallinnan,
huomiosi suuntautuessa muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät
sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
d. Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja
noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi.
Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Suojavarusteet, kuten pölynsuojanaamari, luistamattomat
turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet pienentävät,
tilanteen mukaan oikein käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c. Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä.
Varmista, että kytkin on off-asennossa ennen
kytkennän tekemistä. Onnettomuusvaara lisääntyy,
jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket
työkalun virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on
päällä.
d. Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen
kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka
sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteissa.
f.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet
ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet,
korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa
työkaluun, sinun pitää tarkistaa, että ne on liitetty ja
että niitä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden
käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön
tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää
ja pysäyttää virtakytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät
sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten
henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät
tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä
käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä
käyttävät kokemattomat henkilöt.

SUOMI

43

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker KS480PE

This manual is also suitable for:

Ks710l