Download Print this page

Black & Decker KS600E Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS600E:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

KS600E
KS601E
KS602E
www.blackanddecker.eu
KS603E

Advertisement

loading

Summary of Contents for Black & Decker KS600E

 • Page 1 KS600E KS601E KS602E www.blackanddecker.eu KS603E...
 • Page 2 English (Original instructions) Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) Français (Traduction des instructions d'origine) Česky (Přeloženo z původního návodu) Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) Українська...
 • Page 5: Intended Use

  ENGLISH Intended use e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Your Black & Decker jigsaw has been designed for Use of a cord suitable for outdoor use reduces sawing wood, plastics and sheet metal. This tool is the risk of electric shock.
 • Page 6 ENGLISH power tool will do the job better and safer at exposed metal parts of the power tool “live” the rate for which it was designed. and could give the operator an electric shock. b. Do not use the power tool if the switch ♦...
 • Page 7 ENGLISH Safety of others of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running ♦ This appliance is not intended for use by idle in addition to the trigger time. persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or Labels on tool...
 • Page 8 ENGLISH ♦ Insert the shank of the saw blade (7) into the ♦ Pull the shoe plate (4) forward, rotate to the blade holder (9) as far as it will go. centre and push it back into the 0° location. ♦...
 • Page 9: Protecting The Environment

  Internet at: www.2helpU.com and charger using a soft brush or dry cloth. Technical data ♦ Regularly clean the motor housing using KS600E/KS601E a damp cloth. Do not use any abrasive or KS602E/KS603E(Type 1) solvent-based cleaner. Never let any liquid get Input voltage...
 • Page 10 ENGLISH The undersigned is responsible for compilation of information on the Black & Decker brand and our the technical fi le and makes this declaration on range of products is available at behalf of Black & Decker. www.blackanddecker.co.uk. Kevin Hewitt Vice-President Global Engineering Black &...
 • Page 11 DEUTSCH Bestimmungsgemäße Verwendung c. Halten Sie Geräte von Regen und Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Gerät Ihre Black & Decker Stichsäge wurde zum Sägen erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. von Holz, Kunststoff und Blech entwickelt. Dieses d.
 • Page 12 DEUTSCH eingeschaltet an die Stromversorgung klemmen und ob Teile gebrochen oder anschließen, kann dies zu Unfällen führen. so beschädigt sind, daß die Funktion d. Entfernen Sie Einstell- oder des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät beschädigte Geräte vor dem Gebrauch einschalten.
 • Page 13 DEUTSCH Versuchen Sie nicht, die Säge zu stabilisieren, oder die Ausführung von Arbeiten mit diesem indem Sie den Sägeschuh halten. Gerät, die nicht der bestimmungsgemäßen ♦ Halten Sie die Sägeblätter scharf. Stumpfe Verwendung entsprechen, kann zu oder beschädigte Sägeblätter können Unfallgefahren und/oder Sachschäden führen.
 • Page 14 DEUTSCH und können herangezogen werden, um ein Abb. E Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen. 6. Aufbewahrungsfach für Sägeblatt Der angegebene Vibrationswert kann auch (KS602E & KS603E) für eine vorläufi ge Einstufung der Freisetzung Montage herangezogen werden. Achtung! Bevor Sie folgende Schritte durchführen, Achtung! Der Vibrationswert beim eigentlichen stellen Sie sicher, daß...
 • Page 15 DEUTSCH Sägeblatt-Aufbewahrung (nur KS602E & ♦ Verwenden Sie für Holz eine hohe Geschwindigkeit, für Aluminium und PVC KS603E) (Abb. E) eine mittlere Geschwindigkeit und für Im Fach (6) an der Seite des Werkzeugs können Nicht-Aluminium-Metalle eine niedrige Sägeblatter (7) aufbewahrt werden. Geschwindigkeit.
 • Page 16 Achtung! Vergewissern Sie sich vor Wartungs- www.2helpU.com oder Reinigungsarbeiten, daß das Gerät ausgeschaltet, der Netzstecker gezogen und das Technische Daten Sägeblatt stehen geblieben ist. KS600E/KS601E ♦ Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze KS602E/KS603E(Type 1) im Gerät und Ladegerät mit Hilfe einer weichen Spannung Bürste oder eines trockenen Tuches.
 • Page 17 DEUTSCH Der Unterzeichnete ist für die Zusammenstellung Bitte besuchen Sie untere Webseite der technischen Datei verantwortlich und gibt diese www.blackanddecker.de, um Ihr neues Erklärung im Namen von Black & Decker ab. Black & Decker- Produkt zu registrieren und über neue Produkte und Sonderangebote informiert zu Kevin Hewitt werden.
 • Page 18 FRANÇAIS Utilisation prévue risque élevé d’électrocution si votre corps est relié à la terre. Votre scie sauteuse Black & Decker a été c. N’exposez pas l’outil électroportatif à la spécialement conçue pour scier le bois, le pluie ni à l’humidité. La pénétration d’eau plastique et le métal en feuillard.
 • Page 19 FRANÇAIS d. Enlevez tout outil ou clé de réglage avant endommagées susceptibles de nuire au de mettre l’outil en marche. Une clé ou un bon fonctionnement de l’outil. S’il est outil se trouvant sur une partie en rotation peut endommagé, faites réparer l’outil avant de causer des blessures.
 • Page 20 FRANÇAIS ♦ Affûtez les lames. Avec des lames ♦ Les enfants ne doivent pas jouer avec émoussées ou endommagées, la scie peut l’appareil. faire un écart ou caler sous la pression. Risques résiduels. Utilisez toujours le type de lame de scie L’utilisation d’un outil non mentionné...
 • Page 21 FRANÇAIS Étiquettes apposées sur l’outil ♦ Desserrez (sans les retirer) les deux vis (10). ♦ Tenez la lame de scie (7) avec les dents Les pictogrammes suivants sont présents sur pointées vers l’avant. l’outil: ♦ Enfoncez aussi loin que possible la tige de la Attention ! Afi...
 • Page 22 FRANÇAIS ♦ Desserrez les vis (8). Comment scier du contreplaqué ♦ Tirez le patin (4) en avant, faites-le pivoter Pendant la coupe du contreplaqué, des éclats sont (4) à gauche ou à droite puis repoussez-le en possibles, susceptibles d’endommager la surface place à...
 • Page 23 La collecte séparée des produits et emballages usés permet le recyclage des articles afi n de les utiliser à nouveau. KS600E/KS601E/KS602E/KS603E Le fait d’utiliser à nouveau des produits Black & Decker déclare que ces produits décrits recyclés permet d’éviter la pollution sous les «caractéristiques techniques»...
 • Page 24 FRANÇAIS Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d’achat au vendeur ou à un réparateur agréé. Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l’adresse indiquée dans ce manuel.
 • Page 25 ČEŠTINA Použití výrobku d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel Vaše přímočará pila Black & Decker je určena k přenášení nebo posouvání nářadí k řezání dřeva, plastů a tabulových plechů. Toto a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit nářadí...
 • Page 26 ČEŠTINA vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly 5. Opravy do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný a. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být kvalifi kovanému technikovi, který bude pohyblivými díly zachyceny. používat originální náhradní díly. Tím g.
 • Page 27 ČEŠTINA aby byly takto chráněny všechny osoby nacházejí- Vibrace cí se nebo vstupující do pracovního prostoru. Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických ♦ Toto nářadí není určeno k použití osobami údajích a v prohlášení o shodě byla měřena (včetně dětí) se sníženými fyzickými, v souladu se standardní...
 • Page 28 ČEŠTINA Obr. E ♦ Vyjměte nebo uložte pilové listy (7) v úložném prostoru (6). 6. Úložný prostor pro pilový list (KS602E ♦ Zavřete kryt úložného prostoru pilových listů a KS603E) (6) a ujistěte se, zda je kryt řádně uzavřen. Sestavení Ofukovač...
 • Page 29 ČEŠTINA Rady pro optimální použití nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část ♦ Během řezání držte nářadí pevně oběma nářadí do kapaliny. rukama. ♦ Základna pily by měla být pevně opřena Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou o materiál, který...
 • Page 30 ČEŠTINA Technické údaje Záruka KS600E/KS601E Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého KS602E/KS603E (Typ 1) vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořád- Napájecí napětí nou záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žád- Příkon ném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Otáčky naprázdno 0-3 000 Tato záruka platí...
 • Page 31 MAGYAR Rendeltetésszerű használat c. Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat Black & Decker dekopírfűrésze fa, műanyagok és nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos fémlemezek fűrészelésére alkalmas. A szerszám szerszámba, az növeli az elektromos áramütés kizárólag háztartási felhasználásra készült. kockázatát.
 • Page 32 MAGYAR rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes előtt javíttassa meg. A nem megfelelően sérülést okozhat. karbantartott elektromos szerszámok számos e. Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig balesetet okoztak. szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne A vágószerszámok mindig tiszták és élesek veszítse el az egyensúlyát. Így jobban tudja legyenek.
 • Page 33 MAGYAR ♦ Ha csövet, vezetőcsövet vág, bizonyosodjon A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása meg róla, hogy az nem tartalmaz vizet, és a védőeszközök használata ellenére bizonyos elektromos vezetékeket stb. kockázatokat (ún. maradványkockázatokat) nem ♦ Közvetlenül a szerszám használata után lehet kizárni. Ezek például a következők: ne nyúljon a munkadarabhoz, illetve ♦...
 • Page 34 MAGYAR Elektromos biztonság Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez (D ábra) A szerszám kettős szigeteléssel Egy adapter (11) szükséges a porelszívó vagy porszívó rendelkezik; ezért nincs szükség földelő berendezés készülékre való csatlakoztatásához. Az vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy adapter (11) külön megvásárolható a Black & Decker a szerszám adattábláján megadott szakkereskedésekben.
 • Page 35 MAGYAR A fordulatszám szabályozása Vastartalmú fémekhez fi nom fogazású, A készülék egy fordulatszám szabályzós be/ki üzemi míg a nem vastartalmú fémekhez durvább kapcsolóval (1) van ellátva. A kapcsoló behúzásának fogazású fűrészlap szükséges. mértékével arányosan nő a fordulatszám. ♦ Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen ♦...
 • Page 36 GÉPEK IRÁNYELV az anyagok újrafelhasználását. Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és KS600E/KS601E/KS602E/KS603E csökkenti a nyersanyagszükségletet. A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek termékek háztartási hulladéktól elkülönített...
 • Page 37 MAGYAR A garancia érvényesítéséhez az eladónak vagy a hivatalos szerviznek be kell nyújtani a vásárláskor kapott számlát. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, jut- tassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe, melyekről a magyarországi képviseletnél érdeklődhet. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
 • Page 38 MAGYAR BLACK & DECKER A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál GARANCIÁLIS FELTÉTELEK érvényesítheti. Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker • Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon készülék megvásárlásához. részével, amely alatt a fogyasztó...
 • Page 39 POLSKI Przeznaczenie grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta, jeśli Wyrzynarka Black & Decker została twoje ciało jest zerowane lub uziemione. zaprojektowana do piłowania drewna, tworzyw c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie sztucznych i blachy metalowej. Opisywane deszczu lub zwiększonej wilgotności. urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Dostanie się...
 • Page 40 POLSKI się w pozycji „wyłączone“. Trzymanie palca obsługiwane przez osoby nieprzygotowane na wyłączniku podczas przenoszenia lub stanowią zagrożenie. włączania narzędzia, łatwo staje się przyczyną e. Regularnie dokonuj konserwacji wypadków. elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome d. Przed włączeniem elektronarzędzia, usuń części są właściwie połączone wszystkie klucze i narzędzia do regulacji.
 • Page 41 POLSKI obrabianego elementu. Nie zbliżaj palców do przeszkolone lub nie pozostają pod opieką pracującego ostrza lub zacisku ostrza. Nie osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. stabilizuj piły chwytając za stopkę. ♦ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się ♦ Brzeszczoty muszą być naostrzone. urządzeniem.
 • Page 42 POLSKI Symbole na urządzeniu ♦ Wsuń trzpień brzeszczotu (7) do uchwytu ostrza (9) do oporu. Na obudowie narzędzia umieszczono następujące ♦ Delikatnie, naprzemiennie dokręć dwie śruby piktogramy: (10) w celu ustalenia ostrza, a następnie Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko mocno dokręć śruby (10). zranienia, użytkownik musi zapoznać...
 • Page 43 POLSKI Aby ponownie ustawić płytkę stopki do cięć ♦ Aby zminimalizować odłupywanie, zaciśnij prostych: niepotrzebne klocki z drewna lub płyty po ♦ Odkręć śruby (8). obu stronach obrabianego elementu i przetnij ♦ Pociągnij płytkę stopki (4) do przodu, obróć do wszystkie warstwy.
 • Page 44 DYREKTYWA MASZYNOWA Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne użycie materiałów pomaga KS600E/KS601E/KS602E/KS603E chronić środowisko naturalne przed Firma Black & Decker oświadcza, że „dane zanieczyszczeniem i zmniejsza techniczne“ opisywanych produktów spełniają zapotrzebowanie na surowce.
 • Page 45 POLSKI Black & Decker 7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli: a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na Warunki gwarancji: piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe; Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi bez dokonywania naprawy.
 • Page 46 SLOVENČINA Použitie výrobku elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom. Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na d. S prívodným káblom zaobchádzajte rezanie dreva, plastov a tabuľových plechov. Toto opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie. na prenášanie alebo posúvanie náradia Bezpečnostné...
 • Page 47 SLOVENČINA umožnená lepšia kontrola nad náradím a berte do úvahy prevádzkové podmienky v neočakávaných situáciách. a prácu, ktorá bude vykonávaná. Použitie Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný elektrického náradia na iné účely, než na aké odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa je určené, môže byť...
 • Page 48 SLOVENČINA Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu ♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím a pilín, ktoré vznikajú pri rezaní, môže ohroziť náradia. Ak používate akékoľvek náradie zdravie pracovníka aj okolostojacich osôb. dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné Používajte masku proti prachu určenú špeciálne prestávky.
 • Page 49 SLOVENČINA Popis ♦ Pripojte k adaptéru (11) hadicu vysávača (12). Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo Úložný priestor pre pílový list (iba KS602E všetkých nasledujúcich častí: a KS603E) (obr. E) 1. Vypínač zapnuté/vypnuté Pílové listy (7) môžu byť uložené v úložnom 2.
 • Page 50 SLOVENČINA Zapnutie a vypnutie Varovanie! Pred údržbou alebo čistením sa uistite, že je náradie vypnuté a odpojené od zdroja napätia ♦ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač a že je celkom zastavený pílový list. zapnuté/vypnuté (1). ♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne ♦...
 • Page 51 Black & Decker a podrobnosti Kevin Hewitt o popredajnom servise nájdete aj na internetovej Viceprezident pre adrese: www.2helpU.com spotrebiteľskú techniku Technické údaje Black & Decker Europe, KS600E/KS601E 210 Bath Road, Slough, KS602E/KS603E (Typ 1) Berkshire, SL1 3YD Napájacie napätie United Kingdom Príkon 31/03/2010 Otáčky naprázdno...
 • Page 52 РУССКИЙ ЯЗЫК Назначение розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического Ваш лобзик Black & Decker предназначен кабеля. Не используйте соединительные для выполнения работ по пилению дерева, штепсели-переходники, если в силовом пластика и листового металла. Данный кабеле электроинструмента есть провод инструмент...
 • Page 53 РУССКИЙ ЯЗЫК здравым смыслом. Не используйте убедитесь, что данное устройство электроинструмент, если Вы устали, подключено и используется надлежащим а также находясь под действием образом. Использование устройства алкоголя или понижающих реакцию пылеудаления значительно снижает лекарственных препаратов и других риск возникновения несчастного случая, средств.
 • Page 54 РУССКИЙ ЯЗЫК Принадлежности с острыми кромками ♦ Следите за остротой заточки. позволяют избежать заклинивания и делают Затупленные или поврежденные пильные работу менее утомительной. полотна могут заставить пилу отклониться g. Используйте электроинструмент, от линии реза или остановиться под аксессуары и насадки в соответствии воздействием...
 • Page 55 РУССКИЙ ЯЗЫК Безопасность посторонних лиц Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом ♦ Использование инструмента физически зависят от вида работ, выполняемых данным или умственно неполноценными людьми, инструментом, и могут отличаться от а также детьми и неопытными лицами заявленных значений. Уровень вибрации может допускается...
 • Page 56 РУССКИЙ ЯЗЫК Сборка ♦ Откройте крышку отсека (6) для хранения пильных полотен, откинув ее наружу за Внимание! Перед выполнением любой язычок. из следующих операций убедитесь, что ♦ Выньте пильное полотно (7) или поместите электроинструмент выключен и отсоединен от его в отсек для хранения (6). электросети, а...
 • Page 57 РУССКИЙ ЯЗЫК ♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите Техническое обслуживание клавишу пускового выключателя (1). Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на ♦ Для непрерывного режима работы нажмите работу в течение продолжительного времени кнопку блокировки выключателя (2) и отпус- при минимальном техническом обслуживании. тите...
 • Page 58 Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном KS600E/KS601E/KS602E/KS603E руководстве по эксплуатации. Кроме того, Black & Decker заявляет, что продукты, список авторизованных сервисных центров обозначенные в разделе «Технические...
 • Page 59 РУССКИЙ ЯЗЫК БЛЭК ЭНД ДЕККЕР 6.1.3. Использования изделия в профессио нальных целях и объёмах, в коммерческих целях. гарантийные условия 6.1.4. Применения изделия не по назна чению. 6.1.5. Стихийного бедствия. Уважаемый покупатель! 6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких Поздравляем...
 • Page 60 УКРАЇНСЬКА Область застосування плити та холодильники. Якщо Ваше тіло заземлене, збільшується ризик ураження Ваша лобзикова пилка виробництва компанії електричним струмом. Black & Decker була розроблена для c. Не залишайте електричні інструменти розпилювання дерева, пластмаси та листового під дощем або в умовах підвищеної металу.
 • Page 61 УКРАЇНСЬКА знаходиться в позиції Викл. перед зменшують ризик випадкового запуску підключенням до джерела живлення електричного інструменту. та/або акумулятора, переміщенням d. Бережіть вимкнені електричні або перенесенням пристрою. Перенос інструменти від дітей та не дозволяйте електричних інструментів, не відпускаючи особам, що не знайомі з електричним пальця...
 • Page 62 УКРАЇНСЬКА операцій, при яких ріжуча поверхня з недостатніми фізичними, сенсорними або може торкнутися схованих проводки розумовими можливостями, або з недо- або власного кабелю. Ріжучі елементи статнім досвідом або знаннями, за винятком при контакті з дротом під напругою може ситуацій, коли вони працюють під контролем призвести...
 • Page 63 УКРАЇНСЬКА інструменту (наприклад, при роботі 3. Вихідний отвір для видалення пилу з деревом, особливо з дубом, березою та 4. Опорна пластина ДВП.) 5. Опорний ролик пильного полотна Вібрація Мал. E Значення вібрації, вказані в технічних 6. Відсік для зберігання пильного полотна даних...
 • Page 64 УКРАЇНСЬКА ♦ Підключіть шланг пилососа (12) до адаптера ♦ Використовуйте велику швидкість для (11). дерева, середню - для алюмінію та ПВХ, а низьку - для інших металів, крім алюмінію. Зберігання пильного полотна (лише для Вмикання та вимикання моделей KS602E і KS603E) (мал. E) Пильні...
 • Page 65 міститься в Інтернеті за адресою: ♦ Зніміть стару вилку, дотримуючись техніки www.2helpU.com безпеки. ♦ Приєднайте коричневий провідник до Технічні дані активного виходу вилки. KS600E/KS601E ♦ Підключіть синій кабель до нейтральної KS602E/KS603E(Тип 1) клеми. Вхідна напруга В Попередження! Жоден провідник повинен Вхідна потужність...
 • Page 66 , похибка (K) 1,5 м/с h,cm Заява про відповідність ЄС ДИРЕКТИВА ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ KS600E/KS601E/KS602E/KS603E Компанія Black & Decker заявляє, що продукти, описані в розділі „Технічні дані“ відповідають: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до компанії Black & Decker за...
 • Page 67 УКРАЇНСЬКА БЛЕК ЕНД ДЕККЕР 6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, гарантійні умови сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів Шановний покупцю! електромережі параметрам, вказаним на інструменті. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу 6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів компанії...
 • Page 68 TÜRKÇE Kullanım amacı Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet elektrik çarpması riskini arttırır. sadece hafi f hizmet ve hobi kullanımı içindir. e.
 • Page 69 TÜRKÇE bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde Elektrikli el aletleri için ek güvenlik kullanıldığından emin olun. Bu toz toplama talimatları ataşmanların kullanılması tozla ilgili tehlikeleri Uyarı! Dekupaj ve tilki kuyruğu testereleri azaltabilir. için ek güvenlik talimatları 4. Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı ♦...
 • Page 70 TÜRKÇE yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan Titreşim kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak Teknik veriler ve uygunluk beyanatı içerisinde üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745 güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından tarafından belirlenen standart bir test yöntemine cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle veya sürekli kontrol altında tutulması...
 • Page 71 TÜRKÇE Şekil E ♦ Testere bıçaklarını (7) saklama bölmesinden (6) çıkartın veya bölmeye yerleştirin. 6. Testere bıçağı saklama bölmesi (KS602E ve ♦ Testere bıçağı saklama bölmesinin kapağını KS603E) (6) kapatın ve mandalının kapandığından emin Montaj olun. Uyarı! Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini Toz Üfl...
 • Page 72 Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz Teknik özellikleri olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması KS600E/KS601E gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe KS602E/KS603E(Type 1) bağlıdır. Giriş voltajı Uyarı! Herhangi bir bakım işleminden önce, aletin Giriş...
 • Page 73 Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi,adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünleri tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. KS600E/KS601E/KS602E/KS603E Ancak bu belirtilenler şu durumlar dışında geçerlidir: Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde ♦...
 • Page 74 TÜRKÇE İl Yetkili Servis Adres Telefon Adana Emin Elektrik Kızılay Cad. 6.Sok. No.9/D 0322 351 80 46 Amasya Teknik Bobinaj Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B 0358 218 26 82 Ankara Orhan Bobinaj Yalınç Sok. No.17 Siteler 0312 350 95 29 Ankara Yiğit Bobinaj Merkez 668.Sok.
 • Page 76 90567516 www.blackanddecker.eu...

This manual is also suitable for:

Ks601eKs602eKs603e