Suomi (Käännetty Alkuperäisestä Käyttöohjeesta) - Black & Decker KW1200E Original Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Käyttötarkoitus
BLACK+DECKER KW1200E -pistojyrsin on tarkoitettu
puun ja puutuotteiden jyrsimiseen. Työkalu on tarkoitettu sekä
ammatti- että yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
@
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
Varoitus! Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja
tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Jäljempänä olevissa varoituksissa käytetyllä käsitteellä
"sähkötyökalu" tarkoitetaan verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman
verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää
pölyn tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä
muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin
pistorasioihin.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD)
suojattua virtalähdettä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä
käyttäessäsi sähkötyökaluja.
Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin,
huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua
käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että kytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai kannat
sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun pyörivään
osaan kiinni jäänyt avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit
hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa
tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai -imurin,
tarkista, että se on paikallaan ja että se toimii
kunnolla. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
h. Vaikka käyttäisit usein työkaluja ja sinulla olisi niistä
hyvä tuntemus, älä jätä lukematta työkalun
turvallisuusohjeita. Huolimattomuus voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin jopa sekunnin murto-osassa.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä
käyttötarkoitukseen sopivaa oikeaa sähkötyökalua.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
SUOMI
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents