Suomi (Käännetty Alkuperäisestä Käyttöohjeesta) - Black & Decker BDCJS12 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BDCJS12:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Suomi
(käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Käyttötarkoitus
BLACK+DECKER BDCJS12 -pistosaha on suunniteltu puun
ja puutuotteiden sahaamiseen. Tämä työkalu on tarkoitettu
vain yksityiskäyttöön.
Turvallisuusohjeet
@
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
Varoitus! Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja
tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.
Jäljempänä olevissa varoituksissa käytetyllä käsitteellä
"sähkötyökalu" tarkoitetaan verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman
verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai
huonosti valaistussa ympäristössä.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua
tai pölyä. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava
pistorasiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta
pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto
kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen
vähentää sähköiskun vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
60
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä
käyttäessäsi sähkötyökaluja.
Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai
alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen
alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen
käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
kytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai
kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi
virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen
kuin käynnistät sähkötyökalun. Sähkötyökalun
pyörivään osaan kiinni jäänyt avain voi
johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Huolehdi siitä, että sinulla
on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai
pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai
-imurin, tarkista, että se on paikallaan ja että se
toimii kunnolla. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
h. Vaikka käyttäisit usein työkaluja ja sinulla olisi
niistä hyvä tuntemus, älä jätä lukematta työkalun
turvallisuusohjeita. Huolimattomuus voi johtaa
vakaviin henkilövahinkoihin jopa sekunnin murto-
osassa.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun
sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää
ja pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei
voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se
on korjattava.
c. Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä,
varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun
asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää
vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents