Download  Print this page

Klok Instellen; Cd-speler; Een Disc Afspelen - Sony CDX-S2200 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Klok instellen

De digitale klok werkt met het 24-uurssysteem.
Voorbeeld: de klok instellen op 10:08
1
Druk 2 seconden op (DSPL).
De uren knipperen.
1 Druk op de volume +/– toets om het
uur in te stellen.
2 Druk op (SEL).
De minuten knipperen.
3 Druk op de volume +/– toets om de
minuten in te stellen.
2
Druk op (DSPL).
De klok begint te lopen. Na het instellen van
de klok keert het display terug naar de
normale afspeelstand.
Tip
U kunt de klok automatisch instellen met de RDS-
functie (pagina 19).

CD-speler

Een disc afspelen

Plaats de disc (met het label naar
boven gericht).
Het afspelen wordt automatisch gestart.
Als er al een disc is geplaatst, drukt u
herhaaldelijk op (SOURCE) tot "CD" wordt
weergegeven om het afspelen te starten.
Actie
Druk op
Z of (OFF)
Het afspelen
stoppen
De disc uitwerpen Z
(SEEK) (–/+)
Tracks overslaan
– Automatic Music
(./>)
Sensor
[één keer voor elke track]
(SEEK) (–/+)
Vooruit-/
terugspoelen
(m/M)
– Manual Search
[ingedrukt houden tot het
gewenste punt]
(1)(ALBUM–) of
Albums overslaan*
(2)(ALBUM+)
– Albumselectie
* Alleen beschikbaar bij het afspelen van MP3-
bestanden.
vervolg op volgende pagina t
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-S2200

   Related Manuals for Sony CDX-S2200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: