Download  Print this page

Balans En Fader Aanpassen; Het Geluid Snel Dempen; Instellingen Voor Geluid En Display - Sony CDX-S2200 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Balans en fader aanpassen

U kunt de balans en fader aanpassen.
1
Druk herhaaldelijk op (SEL) tot "BAL"
of "FAD" wordt weergegeven.
Wanneer u op (SEL) drukt, wordt het item
als volgt gewijzigd:
LOW
*
t MID
*
t HI
BAL (links-rechts) t FAD (voor-achter)
* Als EQ3 is ingeschakeld (pagina 22).
2
Druk op de volume +/– toets om het
geselecteerde item aan te passen.
Opmerking
Pas het item aan binnen 3 seconden nadat u het hebt
geselecteerd.

Het geluid snel dempen

Druk op (ATT).
Nadat "ATT-ON" kort is weergegeven,
verschijnt "ATT" in het display.
Druk nogmaals op (ATT) om het vorige volume
te herstellen.
Tip
Wanneer de interfacekabel van een autotelefoon is
aangesloten op de ATT-kabel, wordt het volume
automatisch verlaagd wanneer een telefoongesprek
binnenkomt (Telephone ATT-functie).
*
t
Instellingen voor geluid en
display wijzigen
De volgende instellingen zijn mogelijk:
• CT (kloktijd) (pagina 19)
• A.SCRL (Auto Scroll)*
• DEMO*
2
— de demonstratieweergave in- of
uitschakelen.
– Selecteer "ON" om de demonstratieweergave
in te schakelen. De demonstratie begint
ongeveer 10 seconden nadat het apparaat is
uitgeschakeld.
– Selecteer "OFF" om de
demonstratieweergave uit te schakelen.
• BEEP — de pieptoon in- of uitschakelen.
Het gewenste item selecteren
Druk tegelijkertijd op (SEL) en de
gewenste toets.
(SEL) + (2): CT
(SEL) + (3): A.SCRL*
(SEL) + (4): DEMO*
(SEL) + (6): BEEP
Na het instellen keert het display terug naar de
normale afspeelstand.
Druk nogmaals tegelijkertijd op (SEL) en de
gewenste toets om het item te annuleren.
*1 Als er geen CD wordt afgespeeld, wordt dit item
niet weergegeven.
*2 Als het apparaat is uitgeschakeld.
1
(pagina 12)
1
2
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-S2200

   Related Manuals for Sony CDX-S2200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: