Download  Print this page

Automatisch Opnieuw Afstemmen Voor; Af (alternatieve Frequenties) - Sony CDX-S2200 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Automatisch opnieuw
afstemmen voor optimale
ontvangst

— AF (alternatieve frequenties)

Met de AF-functie stemt de radio altijd af op het
sterkste signaal van de zender die u beluistert.
Frequenties worden automatisch gewijzigd.
98,5 MHz
Zender
1
Selecteer een FM-zender (pagina 14).
2
Druk herhaaldelijk op (AF) tot "AF-
ON" wordt weergegeven.
Het apparaat gaat zoeken naar een
alternatieve zender met een sterker signaal in
hetzelfde netwerk.
Als "NO AF" verschijnt, heeft de zender
waarop is afgestemd, geen alternatieve
frequentie.
Tips
• Als u de functie wilt in- of uitschakelen tijdens het
afspelen van een CD, drukt u op (AF).
• Als er geen alternatieve frequentie beschikbaar is in
het gebied waar u zich bevindt of als u geen
alternatieve frequentie wilt zoeken, selecteert u "AF-
OFF" om de AF-functie uit te schakelen.
16
96,0 MHz
102,5 MHz
Voor zenders zonder alternatieve
frequenties
Druk op (SEEK) (+) of (SEEK) (–)
terwijl de zendernaam knippert
(binnen 8 seconden).
Het apparaat gaat zoeken naar een andere
frequentie met dezelfde PI-gegevens
(Programme Identification). "PI SEEK"
wordt weergegeven.
Als het apparaat niet dezelfde PI-gegevens
kan vinden, keert het terug naar de vorige
frequentie.
Een regionaal programma beluisteren
Wanneer de AF-functie is ingeschakeld: de
fabrieksinstelling van het apparaat beperkt
ontvangst tot een bepaalde regio, zodat u niet
kunt overschakelen naar een andere regionale
zender met een sterkere frequentie.
Als u het ontvangstgebied van dit regionale
programma verlaat of als u alle mogelijkheden
van de AF-functie wilt gebruiken, drukt u 2
seconden op (AF) tot "REG-OFF" wordt
weergegeven.
Opmerking
Deze functie werkt niet in het Verenigd Koninkrijk en
bepaalde andere gebieden.
Local Link-functie
(alleen voor het Verenigd Koninkrijk)
Met deze functie kunt u andere lokale zenders in
het gebied selecteren, ook als deze niet zijn
opgeslagen onder de cijfertoetsen.
1
Druk op een cijfertoets ((1) tot en met
(6)) waaronder een lokale zender is
opgeslagen.
2
Druk binnen 5 seconden nogmaals op
de cijfertoets van de lokale zender.
3
Herhaal dit tot de gewenste zender
wordt ontvangen.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-S2200

   Related Manuals for Sony CDX-S2200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: