Download  Print this page

Bedieningselementen - Sony CDX-S2200 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Bedieningselementen

Zie de volgende pagina's voor meer informatie.
SEL
SOURCE
a Volume +/– toets
b SEL (selecteren) toets
Items selecteren.
c MODE toets
De werkingsstand wijzigen.
d Display
e OFF (Stop/Uit) toets* 10, 11
f Z (uitwerpen) toets 11
g
(voorpaneel loslaten) toets 10
h SOURCE (Aan/Radio/CD) toets
De bron selecteren.
i AF toets 16, 17
j ATT (dempen) toets 21
k SENS/BTM toets 14, 15, 17
l RESET toets (aan de voorzijde van het
apparaat, achter het voorpaneel) 9
m Cijfertoetsen
Radio:
De gewenste zenders opslaan onder de
cijfertoetsen.
MP3-bestanden:
(1): ALBUM – 11
(2): ALBUM + 11
CD:
(3): REP 13
(4): SHUF 13
4
MODE
BTM
– ALBUM +
AF
ATT
SENS
1
2
REP
SHUF
3
4
5
6
PTY
CDX-S2200
n PTY (programmatype) toets 18
o DSPL (displaystand wijzigen) toets
11, 12, 15
p TA toets 17
q EQ3 toets 22
r Ontvanger voor de
kaartafstandsbediening
s SEEK +/– toets
Radio:
Automatisch afstemmen op zenders/
handmatig zoeken naar zenders.
CD (MP3-bestanden):
Tracks overslaan/snel vooruit of terug naar
een track gaan.
* Waarschuwing bij het installeren in een
auto waarvan het contactslot geen ACC
(accessoire) positie heeft
Als de motor is uitgeschakeld, moet u (OFF)
op het apparaat ingedrukt houden tot het
display verdwijnt.
Als u dit niet doet, wordt het display niet
uitgeschakeld en raakt de accu uitgeput.
SEEK
OFF
EQ3
DSPL
TA

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-S2200

   Related Manuals for Sony CDX-S2200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: