Download  Print this page

Aan De Slag; Het Apparaat Opnieuw Instellen - Sony CDX-S2200 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

De afspeelvolgorde van MP3-
bestanden
De afspeelvolgorde van mappen en bestanden is
als volgt:
1
1
2
6
Boom 1
Boom 2
Boom 3
(hoofd)
Opmerkingen
• Een map die geen MP3-bestanden bevat, wordt
overgeslagen.
• Als u een disc met veel structuren plaatst, duurt het
langer voordat het afspelen begint. U kunt het beste
een of twee structuren voor elke disc maken.
• Maximumaantal mappen: 150 (inclusief hoofdmap
en lege mappen)
• Maximumaantal MP3-bestanden en mappen die op
een disc passen: 300
Wanneer een bestands-/mapnaam uit veel tekens
bestaat, kan dit aantal minder zijn dan 300.
Tip
Als u een gewenste afspeelvolgorde wilt opgeven,
begint u de map- of bestandsnaam met een nummer
(bijvoorbeeld "01", "02") en neemt u deze vervolgens
op een disc op. (De volgorde verschilt afhankelijk van
de schrijfsoftware.)
Map (album)
MP3-bestand
(track)
2
3
3
4
5
4
5
6
7
7
8
8
9
Boom 4
Boom 5

Aan de slag

Het apparaat opnieuw
instellen
Voordat u het apparaat voor het eerst gaat
gebruiken of na het vervangen van de accu of het
wijzigen van de aansluitingen, moet u het
apparaat opnieuw instellen.
Verwijder het voorpaneel en druk met een puntig
voorwerp, zoals een balpen, op de RESET toets.
RESET toets
Opmerking
Als u op de RESET toets drukt, worden de
klokinstelling en bepaalde geheugenfuncties gewist.
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-S2200

   Related Manuals for Sony CDX-S2200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: