Download  Print this page

Sony CDX-S2200 Operating Instructions Manual Page 126

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

De regelaar draaien
Draaien en loslaten:
– Tracks overslaan.
Als u tracks wilt blijven overslaan, draait u
de regelaar één keer. Vervolgens draait u
binnen 1 seconde de regelaar nogmaals en
houdt u deze vast.
– Automatisch afstemmen op zenders.
Draaien, vasthouden en loslaten:
– Snel vooruit/terug naar een track gaan.
– Handmatig zenders zoeken.
Regelaar indrukken en draaien
Regelaar indrukken en draaien:
– Voorkeurzenders ontvangen.
– Albums wijzigen*
*1 Als het contactslot van de auto geen ACC
(accessoire) positie heeft, houdt u (OFF) ingedrukt
tot het display verdwijnt.
*2 Alleen beschikbaar bij het afspelen van MP3-
bestanden.
20
SEEK/AMS
regelaar
PRESET
regelaar
2
.
Bij het afspelen van een MP3-bestand kunt u een
album selecteren met de bedieningssatelliet.
Actie
Handeling
Albums overslaan
Druk de regelaar in en draai
– Albumselectie
deze [één keer voor elk
album].
Als u albums wilt blijven
overslaan, drukt u de
regelaar in, draait u de
regelaar en houdt u deze
vast.
De werkingsrichting wijzigen
De werkingsrichting van de bedieningselementen
is in de fabriek ingesteld, zoals hieronder wordt
aangegeven.
Verhogen
Verlagen
Als u de bedieningssatelliet rechts op de
stuurkolom moet monteren, kan de
werkingsrichting worden omgekeerd.
Druk 2 seconden op (SEL) terwijl u de
VOL regelaar ingedrukt houdt.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony CDX-S2200

   Related Manuals for Sony CDX-S2200

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: