Download Print this page

Husqvarna ST 324 Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

www.husqvarna.com
Original instructions
Originalanweisungen
Instructions d'origine
1159961-20
Instrucciones originales
Istruzioni originali
Originele instructies
2018-07-06
EN
Operator's manual
DE
Bedienungsanweisung
FR
Manuel d'utilisation
ES
Manual de usuario
IT
Manuale dell'operatore
NL
Gebruiksaanwijzing
ST 324, ST 327, ST 330
8-24
25-43
44-62
63-81
82-100
101-117

Advertisement

loading

  Related Manuals for Husqvarna ST 324

  Summary of Contents for Husqvarna ST 324

 • Page 1 ST 324, ST 327, ST 330 www.husqvarna.com Operator's manual 8-24 Bedienungsanweisung 25-43 Manuel d'utilisation 44-62 Manual de usuario 63-81 Manuale dell'operatore 82-100 Gebruiksaanwijzing 101-117 Original instructions Instrucciones originales Originalanweisungen Istruzioni originali Instructions d’origine Originele instructies 1159961-20 2018-07-06...
 • Page 2 633 - 001 - 29.05.2018 1 1 19...
 • Page 3 1 1 18 633 - 001 - 29.05.2018...
 • Page 4 Beschrijving Sneeuwblazer Merk Husqvarna Platform / Type / Model ST 324, ST 327, ST 330 Partij Serienummer vanaf 2018 en verder volledig voldoet aan de volgende EU-richtlijnen en - regelgeving: Richtlijn/Verordening Beschrijving 2006/42/EG "betreffende machines"...
 • Page 5: Technische Gegevens

  • Wanneer het product niet langer in gebruik is, stuur verhinderen. het dan naar een Husqvarna dealer of voer het af via een recyclingslocatie. • Bewaar het product in een droge en vorstvrije ruimte.
 • Page 6: Transport En Opslag

  P P robleem Mogelijke oorzaak Oplossing Verlies van tractieaandrijv- De riem slipt. Pas de kabellengte aan. Pas de riem ing/afname van de rijsnel- aan. heid De riem is versleten. Controleer/vervang de riem. Pas de poelie aan. Verlies van sneeuwlozing of langzaam wordende De riem is van de poelie gelopen.
 • Page 7 P P robleem Mogelijke oorzaak Oplossing Verminderd vermogen De bougiekabel is niet aangesloten. Sluit de kabel aan op de bougie. Het product ruimt te veel sneeuw. Verlaag de snelheid en de breedte van het zwad. De dop van de brandstoftank is bedekt met ijs of Verwijder ijs en sneeuw op en rond sneeuw.
 • Page 8: Product Overview

  (Fig. 15 ) Steer right. De gashendel staat in de stand STOP. Zet de gashendel in de snelle stand. 26. Oil fill all models. Dipstick (ST 324) 27. Dipstick (ST 327, ST 330) (Fig. 16 ) Auger height adjustment. Product description (Fig.
 • Page 9 D D e vijzelriem verwijderen 3. Pas aan tot de kabel voor de uitworptrechter (C) (Fig. 23 ) Sound power level. (Fig. Forward/reverse. strak vastzit. Draai de contramoeren vast. 32 ) 1. Verwijder de moer van 5/16" en de kabelafdekking No operation on slopes more than 10 (Fig.
 • Page 10 • Houd de banden correct op spanning, zie Voorbereiding voor het vervangen van de • Lock the product in an area that children and • Do not overload the product capacity by attempting unapproved persons cannot access. to clear snow at too fast a rate. Technische gegevens op pagina 116 .
 • Page 11 De motor met olie vullen Fuel safety 8. Vul de motor met olie, zie 3. Als de randen van de vijzels versleten zijn, neemt u repair to protect eyes from foreign objects that may op pagina 106 . contact op met een erkend servicepunt om ze te be thrown from the machine.
 • Page 12 • If the maintenance is not done correctly and • Let an approved service agent do servicing on the regularly, the risk of injury and damage to the product regularly. O O nderhoud product increases. • Replace damaged, worn or broken parts. •...
 • Page 13 De snijmessen gebruiken (indien voren te laten bewegen wanneer de aandrijving (C) is ingeschakeld. Verander de snelheid niet wanneer O O peration aanwezig) de vijzels zijn ingeschakeld. Dit kan schade aan de transmissie veroorzaken. Gebruik de snijmessen om dieper door sneeuwbanken Before you start the product down to decrease the distance and up to increase 3.
 • Page 14: Het Product Gebruiken

  4. Put the ON/OFF switch (C) to the ON position. when the drive engagement (C) is engaged. Do not a) Als de motor koud is, draait u de choke (D) naar OPGELET: Injecteer niet te veel change the speed when the augers are engaged. de stand FULL en drukt u drie keer op de primer a) If the engine is cold, turn the choke (D) to the brandstof in de motor.
 • Page 15: Maintenance

  D D e uitworptrechter en uitworprotorkop De afstandsbediening van de To get a good result 3. Lower the drift cutters after use. installeren uitworptrechter installeren T T o prevent freeze-up after use • Always run the engine at full throttle or near full throttle.
 • Page 16: Montage

  • Adem geen brandstofdampen in, dit kan letsel • Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide, M M aintenance schedule veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie. een geurloos, giftig en uiterst gevaarlijk gas. Start de motor nooit binnenshuis of in gesloten ruimten. •...
 • Page 17 • Vul jerrycans nooit binnen een voertuig of op de • Gebruik altijd goedgekeurde gehoorbescherming Examine the muffler regularly to make sure that it is 5. Put the ON/OFF key in the ignition and connect the vloer van een vrachtwagen of aanhanger als wanneer u het product gebruikt.
 • Page 18 D D rive belts To install the drive belt • Wanneer u dit product gebruikt, genereert de motor • Stop de motor en zorg ervoor dat de vijzels en alle een elektromagnetisch veld. Het elektromagnetische bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen 1.
 • Page 19: Algemene Veiligheidsinstructies

  3. Lift the handles to tilt the rear section up. The front (Fig. 23 ) Geluidsvermogenniveau. (Fig. Vooruit/achteruit. Note: You may also tension the auger belt by section will tilt back and pivot to attach the rear 32 ) adjusting the idler pulley as a secondary option. If Niet bedienen op hellingen van meer dan 10 section.
 • Page 20: T T Roubleshooting

  Move the throttle to FAST position. 24. Gashendel (Fig. 14 ) Stuur links. 25. Choke (Fig. 15 ) Stuur rechts. 26. Olie bijvullen alle modellen. Peilstok (ST 324) 27. Peilstok (ST 327, ST 330) (Fig. 16 ) Hoogte-instelling vijzel. Productbeschrijving (Fig. 17 ) Blazer uit.
 • Page 21 Decrease the speed and the width of CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE the swath. Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, SVEZIA, dichiara The fuel tank cap is covered with ice or snow. Remove the ice and the snow on and sotto la propria esclusiva responsabilità...
 • Page 22: Transportation, Storage And Disposal

  P P roblem Possible cause Solution S S T 324 ST 327 ST 330 Loss of traction drive/ The belt slips. Adjust the cable. Adjust the belt. Livello di vibrazioni sull'impugnatura, m/s ≤ 4,57 ≤ 4,42 ≤ 5,83 slowing of drive speed The belt is worn.
 • Page 23: Caratteristiche Tecniche

  D D isposal • When the product is no longer in use, send it to a Husqvarna dealer or discard it at a recycling T T rasporto, stoccaggio e smaltimento • Obey the local recycling requirements and applicable location. regulations.
 • Page 24: Contents Of The Ec Declaration Of Conformity

  Rimuovere i detriti o l'oggetto estra- Brand Husqvarna neo dalle coclee. Platform / Type / Model ST 324, ST 327, ST 330 Il perno di tranciamento è rotto. Sostituire il perno di tranciamento rot- Batch Serial number dating 2018 and onwards...
 • Page 25 (Abb. 12 ) Achtung. la procedura oppure utilizzare l'avvia- 25. Choke mento elettrico. Europäische Maschinenrichtlinie für die 26. Ölbefüllung, alle Modelle. Messstab (ST 324) (Abb. 13 ) Sicherheit. Il cavo di avviamento interferisce con i compo- Il cavo di avviamento non deve toc- 27.
 • Page 26: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Entfernen Sie die Abdeckungen nicht, (Abb Nach links drehen/nach A A nomalie di funzionamento (Abb. 21 ) während der Motor läuft. unten drücken/nach rechts 31 ) drehen. (Abb. 22 ) Gehörschutz empfohlen. (Abb Vorwärts/rückwärts. (Abb. 23 ) Schallleistungspegel. Ricerca dei guasti 32 ) Betrieb an Hängen mehr mit als 10 Grad (Abb...
 • Page 27 S S icherheitshinweise für den Betrieb 2. Per eliminare il gioco dal cavo di comando della disinnestata, chiedere a un assistente di posizionarsi • Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht mehr coclea, svitare il controdado inferiore (B) e serrare il 3 metri di fronte al prodotto, sul lato opposto del der ursprünglichen Spezifikation entspricht.
 • Page 28 Radgewichte, Gegengewichte oder • Verstellen Sie die Höhe des Schneckengehäuses 4. Rimuovere il bullone del braccio (E) e il braccio del bullone inferiore è una cerniera tra le sezioni Bedienerkabinen). entsprechend der zu beräumenden Kies- oder tendicinghia di trasmissione. anteriori e posteriori. Schotterflächen.
 • Page 29: Montage

  Per sostituire la barra raschiante 5. Posizionare la chiave ON/OFF nell'accensione e Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der • Füllen Sie keinen Kraftstoff in den Motor, wenn Sie collegare il cavo della candela alla candela. Schalldämpfer fehlt oder defekt ist. Ein defekter sich in einem Innenraum befinden.
 • Page 30 attenzione in prossimità di materiali Entfernen Sie, wenn vorhanden, die Stahlklammern 2. Platzieren Sie den Kopf (A) der 1. Posizionare il prodotto su un terreno in piano. von den Gleitplatten. Auswurfschüttendrehung auf den Auswurfschütten- infiammabili e/o fumi per evitare incendi. 2.
 • Page 31: Programma Di Manutenzione

  • Adattare sempre la velocità del prodotto per la • La barra raschiante è reversibile. Quando diviene situazione della neve e regolare la velocità con la usurata quasi fino al bordo dell'alloggiamento, B B etrieb leva di comando velocità di trasmissione. Accertarsi rovesciarla.
 • Page 32 6. Wenn zum Anlassen des Motors der Choke 1. Quando il controdado (B) è allentato o la piastra di ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, den N N ota: Quando sia l'innesto della trasmissione sia verwendet wurde, schieben Sie den Chocke (D) scorrimento (A) non è...
 • Page 33 P P er avviare il motore, avviamento c.a.230 V . In caso di dubbi, rivolgersi a un So verwenden Sie die Drift Cutter (je 4. Damit das Gerät in die gewählte Richtung fährt, elettricista autorizzato. müssen Sie Antriebsaktivierung gegen den Griff manuale nach Ausstattung) gedrückt halten.
 • Page 34 P P er installare il deflettore di scarico e la Per montare il telecomando del • Auf ebenen Flächen, wie etwa auf asphaltierten • Nehmen Sie das Leitblech für die Auswurfschütte Straßen, heben Sie die Gleitplatten bis auf 5-6 mm nicht ab, wenn es verstopft ist.
 • Page 35 So überprüfen Sie die Zündkerze • Non fumare in prossimità del carburante o del • I fumi di scarico del motore contengono monossido 3. Reinigen Sie den Messstab von Öl. motore. di carbonio, un gas inodore, velenoso ed 4. Tauchen Sie den Messstab vollständig in den estremamente pericoloso.
 • Page 36 installieren Sie einen neuen ¼ - 20 x 2-Scherbolzen 4. Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug • Non riempire mai i contenitori all'interno di un • Utilizzare sempre protezioni acustiche omologate (A). (mindestens 15 Zoll lang, bei einigen Modellen im veicolo o sul pianale di un autocarro o di un durante l'uso del prodotto.
 • Page 37 So installieren Sie die Riemenabdeckung provocare incendi. Un flusso d'aria insufficiente può il carter della coclea o il deflettore di scarico, e 3. Lösen Sie die beiden Schrauben (A), mit denen die causare lesioni o la morte dovute ad asfissia o al quando si eseguono riparazioni, regolazioni o Riemenabdeckung (B) am Rahmen (C) befestigt ist, 1.
 • Page 38: Definizioni Di Sicurezza

  Keilriemen der Schnecke. Siehe So entfernen Sie aufgelegt ist und richtig in der Nut der (Fig. 23 ) Livello potenza acustica. (Fig. Marcia avanti/retromarcia. Motorriemenscheibe liegt. den Schneckenriemen auf Seite 37 . 32 ) Nessun intervento su pendii maggiori di 10 (Fig.
 • Page 39: F F Ehlerbehebung

  Anlassen, wie in diesem Hand- (Fig. 15 ) Sterzo a destra. 26. Rifornimento dell'olio, tutti i modelli. Asta di livello buch beschrieben, sorgfältig. (ST 324) (Fig. 16 ) Regolazione dell'altezza della coclea Der Kraftstoffschalter (je nach Ausstattung) be- Bringen Sie den Kraftstoffschalter in 27.
 • Page 40: Contenido De La Declaración De Conformidad Ce

  Reinigen oder wechseln Sie den Marca Husqvarna stopft. Schalldämpfer. Plataforma/tipo/modelo ST 324, ST 327, ST 330 Falsche Kabellänge. Stellen Sie das Kabel ein. Lote Número de serie a partir del 2018 en adelante Der Schalldämpfer ist verstopft. Stellen Sie sicher, dass der Motor kalt ist.
 • Page 41 S S T 324 ST 327 ST 330 S S törung Mögliche Ursache Lösung Niveles de vibración, a Verlust des Fahrantriebs/ Der Riemen rutscht durch. Justieren Sie das Kabel. Stellen Sie hveq Verlangsamung der An- den Riemen ein. Nivel de vibración en el manillar, m/s ≤...
 • Page 42: Technische Angaben

  Cuando ya no use el producto, envíelo a un über einen längeren Zeitraum einlagern. Entsorgen periodo de tiempo. Deseche el combustible en una geeigneten Abfallentsorgungsstelle. distribuidor Husqvarna o deséchelo en un punto de Sie den Kraftstoff in einer geeigneten ubicación adecuada para su eliminación. reciclaje.
 • Page 43: Inhalt Der Eu-Konformitätserklärung

  Retire los residuos o el objeto extra- Marke Husqvarna ños. ño de los sinfines. Plattform/Typ/Modell ST 324, ST 327, ST 330 El pasador de seguridad está roto. Cambie el pasador de seguridad ro- Charge Seriennummer ab 2018 Se ha acumulado demasiado hielo y nieve entre Retire el hielo y la nieve acumulados los componentes de las orugas.
 • Page 44: Description Du Produit

  26. Remplissage d'huile sur tous les modèles. Jauge (Fig. 14 ) Direction gauche. ranque eléctrico. (ST 324) (Fig. 15 ) Direction droite. La cuerda de arranque interfiere en los compo- La cuerda de arranque no debe en- 27.
 • Page 45: R R Esolución De Problemas

  (Fig. 22 ) Protection d'oreilles recommandée. (Fig. Avant/arrière. R R esolución de problemas 32 ) (Fig. 23 ) Niveau de puissance sonore (Fig. Haut/bas. 33 ) Ne pas utiliser sur des pentes d'une (Fig. 24 ) inclinaison supérieure à 10 degrés. Resolución de problemas R R esponsabilité...
 • Page 46: Limpieza Del Producto

  A A juste del cable de control del sinfín débit d'air insuffisant peut causer des blessures cause. Les vibrations sont généralement le signe 4. Apriete la tuerca de la polea tensora (A). graves, voire mortelles dues à une asphyxie ou au d'une anomalie.
 • Page 47 E E xtracción de la correa de transmisión 3. Afloje los pernos inferiores de 5/16 in (C) de los 2 • Utiliser un récipient homologué pour le stockage • Utilisez des gants de protection homologués, si lados del bastidor sin llegar a retirarlos. du carburant.
 • Page 48 • Faites attention avec le carburant. Le carburant est • Les gaz d'échappement du moteur contiennent du 1. Desactive el acoplamiento del sinfín y de la P P RECAUCIÓN: Utilice únicamente los inflammable et ses vapeurs sont explosives. Il peut monoxyde de carbone, un gaz inodore, toxique et transmisión al mismo tiempo.
 • Page 49 P P ara realizar una inspección general Silenciador P P our installer la poignée 4. Fixez un contre-écrou (G) sur le goujon fileté et serrez.(Fig. 53 ) • Asegúrese de que las tuercas y los tornillos del El silenciador mantiene al mínimo los niveles de ruido y 1.
 • Page 50: Programa De Mantenimiento

  P P our régler la goulotte d'éjection et le Pour démarrer le moteur, démarrage cuerda de arranque varias veces para retirar el hielo • Siempre que sea posible, arroje la nieve en la y el agua. dirección del viento. déflecteur de la goulotte électrique •...
 • Page 51 Uso del estrangulador P P our utiliser le produit Pour utiliser la commande P P RECAUCIÓN: No acople parcialmente las palancas del sinfín o de la transmisión d'accélération • Accione el estrangulador (A) para abrir o cerrar la REMARQUE: Ne l'utilisez pas en l'absence durante un periodo excesivo de tiempo;...
 • Page 52: Calendrier De Maintenance

  tres hilos, toma a tierra y 230 V CA. Si tiene 1. Démarrez le moteur et laissez-le tourner quelques régulation du régime d'entraînement. Assurez-vous disminuir la distancia y hacia arriba para aumentar la minutes. Arrêtez le moteur et attendez que tous les que le produit évacue la neige uniformément.
 • Page 53 abertura de descarga orientada hacia la parte frontal 2. Instale el ojal del cable remoto (E) en el deflector del E E ntretien Au quotidien 20 heures 50 heures 100 heures del producto. conducto (F) con un perno de tope (G) y una arandela de nailon (C), y apriételo con una Inspectez et rempla- 2.
 • Page 54: Montaje

  P P our inspecter les vis sans fin et la 4. Installez un contre-écrou de ¼-20 (D) sur la goupille • No coloque objetos calientes cerca del combustible • Los gases de escape del motor contienen monóxido de tonte et serrez.(Fig. 72 ) o el motor.
 • Page 55 • Nunca llene recipientes dentro de un vehículo ni durante un periodo de tiempo prolongado puede blessures graves et/ou des dommages au 3. Installez et serrez le boulon supérieur (I). sobre una camioneta o un remolque con causar pérdida de audición. produit pourraient se produire si le produit 4.
 • Page 56 3. Soulevez les poignées pour incliner la partie arrière iniciar un incendio. Una circulación de aire • Detenga el motor cuando abandone la posición de Remarque: Comme solution secondaire, vous vers le haut. La partie avant s'incline vers l'arrière et insuficiente puede causar lesiones o la muerte por conducción, antes de desatascar el alojamiento del pouvez également tendre la courroie de vis sans fin...
 • Page 57: Definiciones De Seguridad

  Se recomienda utilizar protectores Girar a la izquierda/empu- (Fig. D D épannage (Fig. 22 ) auriculares. jar hacia abajo/girar a la 31 ) derecha. (Fig. 23 ) Nivel de potencia acústica. (Fig. Avance/retroceso. No realice ninguna operación en pendientes 32 ) Dépannage (Fig.
 • Page 58: Descripción Del Producto

  (Fig. 15 ) Girar a la derecha. Le câble du démarreur interfère avec des Le câble du démarreur ne doit pas Varilla de nivel (ST 324) pièces. toucher les câbles ou les tuyaux. 27. Varilla de nivel (ST 327, ST 330) (Fig.
 • Page 59: Contenu De La Déclaration De Conformité De La Ce

  Retirez les débris ou le corps étrang- Marque Husqvarna er dans les vis sans fin. Plate-forme / Type / Modèle ST 324, ST 327, ST 330 La goupille de tonte est cassée. Remplacez la goupille de tonte cas- sée. Numéro de série à partir de 2018 Accumulation excessive de neige et de glace Éliminez la neige et la glace accumu-...
 • Page 60: Mise Au Rebut

  Conservez le produit dans un endroit verrouillé afin que des enfants ou personnes qui ne sont pas autorisées à l'utiliser ne puissent pas y avoir accès. Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques ST 324 ST 327 ST 330 Dimensions Poids, avec réservoirs vides, kg...

This manual is also suitable for:

St 327St 330