Download Table of Contents Print this page

Sikkerhed; Sikkerhedsanvisninger - Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Sikkerhed

BEMÆRK
Kontrollér, at alle dele er leveret med, og at de ikke har
synlige skader.
Hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene er defekte på
grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten,
bedes du henvende dig til service-hotline (se kapitel Service).
Sikkerhed
I dette kapitel får du vigtige sikkerhedsanvisninger til brug af produktet.

Sikkerhedsanvisninger

Åbn aldrig produktets kabinet, da det ikke indeholder dele, der
skal vedligeholdes! Når kabinettet er åbent, er der livsfare på
grund af elektrisk stød.
Ved storm og/eller uvejr kan produktet tage skade, hvis det er
sluttet til strømnettet. Afbryd altid produktet fra strømnettet i uvejr.
Kontrollér produktet for udvendige, synlige skader før brug. Tænd
ikke for produktet, hvis det er beskadiget eller falder ned.
Hold altid tilslutningsledningen ved at holde på stikket. Træk ikke
i selve ledningen, og hold aldrig tilslutningsledningen med våde
hænder, da der kan opstå kortslutning eller elektrisk stød.
Udsæt ikke produktet for vandsprøjt eller dråber, og stil ikke
genstande fyldt med vand eller åbne drikkevarer ved siden af
produktet.
Stil ikke genstande, møbler eller lignende på tilslutningsledningen,
og sørg for, at den ikke kommer i klemme.
SAVK 2000 A1
DK
19

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents