Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual page 22

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Bind aldrig knuder på tilslutningsledningen, og sæt den ikke sammen
med andre ledninger. Tilslutningsledningen skal lægges, så man
ikke kan træde på den.
Hvis der opstår skader på ledninger eller tilslutninger, skal de
DK
udskiftes af en autoriseret reparatør eller kundeservice.
Dette produkt må ikke benyttes af personer (inklusive børn) med
begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med
manglende erfaringer og/eller manglende viden, medmindre en
ansvarlig person holder opsyn med dem og giver dem anvisninger
til, hvordan produktet skal benyttes.
Lad kun børn bruge produktet under opsyn.
Beskyt produktet mod fugt og indtrængende væsker. Læg aldrig
produktet ned i vand.
Tag produktet ud af stikkontakten inden rengøringen.
Der er fare for elektrisk stød!
Produktet er kun beregnet til anvendelse indendørs.
Produktet skal tilsluttes til en stikkontakt, der er installeret efter
forskrifterne.
Der skal være let adgang til stikkontakten, så produktet let kan
afbrydes fra strømmen i nødstilfælde.
Produktet bruger også strøm, selv om der ikke er sluttet noget
apparat til, der skal lades op. Derfor skal produktet afbrydes fra
strømnettet, når det ikke bruges. Hvis produktet skal afbrydes helt
fra strømspændingen i f.eks. nødssituationer, skal stikket tages ud
af stikkontakten.
20
Sikkerhed
SAVK 2000 A1

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents