Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Component AV Cable SAVK 2000 A1
Component AV Cable
Operating instructions
Component-AV-kabel
Betjeningsvejledning
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SAVK 2000 A1-05/11-V2
IAN: 66885

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAVK 2000 A1

 • Page 1 Component AV Cable SAVK 2000 A1 Component AV Cable Operating instructions Component-AV-kabel Betjeningsvejledning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SAVK 2000 A1-05/11-V2 IAN: 66885...
 • Page 2 SAVK 2000 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  Importer ..........13 SAVK 2000 A1...
 • Page 4: Introduction

  Information regarding these operating instructions These operating instructions are a component of the Composite AV cable with mains adapter SAVK 2000 A1 (subsequently designated as the device or product) and provides you with important informa- tion regarding proper use, safety, connections as well as operation of the device.
 • Page 5: Intended Use

  Please be advised that use of this accessory with an iPod, iPhone or iPad can aff ect the performance of wireless communication. SAVK 2000 A1...
 • Page 6: Warnings

  A notice signifi es additional information that assists in the handling of the device. Items supplied and transport inspection The device is delivered with the following components as standard: ▯ Mains adapter ▯ Component AV cable ▯ These operating instructions SAVK 2000 A1...
 • Page 7: Safety

  fi lled objects, such as vases or open drink containers, in the vicinity of the device. ■ Do not place any objects, furniture or similar on the connection cable and make sure that the cable is not trapped. SAVK 2000 A1...
 • Page 8 Therefore the device should be disconnected from the mains power supply when not in use. To completely disconnect from the mains power supply, i.e. in the event of an emergency, the device must be pulled from the mains power socket. SAVK 2000 A1...
 • Page 9: Device Description

  2. Connect the white cinch plug and the red cinch plug the left and right analogue audio inputs on your television set or stereo receiver. 3. Connect the iPod/iPhone/iPad Dock Connector to your iPod and/or iPhone or iPad. SAVK 2000 A1...
 • Page 10 USB port on the mains adapter 6. Plug the mains adapter into an approved mains power socket installation. The LED operating indicator lights up. Video (yellow) Audio left (white) Audio right (red) Illustration: connection schematic SAVK 2000 A1...
 • Page 11: Cleaning/Storage

  Storage If you do not intend to use the device for an extended period of time disconnect the mains adapter from the mains power supply and store it in a clean, dry location away from direct sunlight. SAVK 2000 A1...
 • Page 12: Disposal

  Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Dispose of all packaging materials in an environmen- tally friendly manner. SAVK 2000 A1...
 • Page 13: Appendix

  Operating temperature 15°C – 35°C Dimensions approx. 5.5 x 7.9 x 7.8 cm Weight approx. 75 g AV cable 1 x Video (yellow) Cinch plug 2 x Audio (red/white) Length approx. 180 cm Weight approx. 93 g SAVK 2000 A1...
 • Page 14: Warranty

  Any damages or defi ciencies found on purchase must be reported as soon as possible after unpacking or, at the latest, two days after purchase. On expiry of the warranty, all repairs carried out are subject to payment. SAVK 2000 A1...
 • Page 15: Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 66885 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 66885 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAVK 2000 A1...
 • Page 17 Importør ..........27 SAVK 2000 A1...
 • Page 18: Introduktion

  Introduktion Informationer til denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er del af Composite AV-ledningen med netdel SAVK 2000 A1 (efterfølgende kaldet produktet) og giver vigtige informationer til anvendelsesområdet, sikkerheden, tilslutningen samt betjeningen af produktet. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af produktet. Den skal læses og anvendes af de personer, som har til opgave at installere, betjene og reparere fejl på...
 • Page 19: Anvendelsesområde

  Apples produktionsstandarder. Apple er ikke ansvarlig for drift af dette produkt eller for, at sikkerheds- og regule- ringsstandarden overholdes. Bemærk venligst, at anvendelse af dette tilbehør med en iPod, iPhone eller iPad kan reducere den trådløse kommunikations eff ekt. SAVK 2000 A1...
 • Page 20: Advarselsinfo

  Følg anvisningerne i denne advarselsinfo for at undgå materielle skader. BEMÆRK ► En info markerer ekstra informationer, som gør brugen af produktet lettere. Leverede dele og transporteftersyn Produktet leveres standardmæssigt med følgende komponenter: ▯ Strømforsyning ▯ Component-AV-kabel ▯ Denne betjeningsvejledning SAVK 2000 A1...
 • Page 21: Sikkerhed

  Udsæt ikke produktet for vandsprøjt eller dråber, og stil ikke genstande fyldt med vand eller åbne drikkevarer ved siden af produktet. ■ Stil ikke genstande, møbler eller lignende på tilslutningsledningen, og sørg for, at den ikke kommer i klemme. SAVK 2000 A1...
 • Page 22 Produktet bruger også strøm, selv om der ikke er sluttet noget apparat til, der skal lades op. Derfor skal produktet afbrydes fra strømnettet, når det ikke bruges. Hvis produktet skal afbrydes helt fra strømspændingen i f.eks. nødssituationer, skal stikket tages ud af stikkontakten. SAVK 2000 A1...
 • Page 23: Beskrivelse Af Produktet

  1. Slut det gule cinch-stik til tv-apparatets videoindgang. 2. Slut det hvide cinch-stik og det røde cinch-stik til de venstre og højre analoge audioindgange på tv-apparatet eller stereo- modtageren. 3. Slut iPod-/iPhone-/iPad-Dock Connector til din iPod eller din iPhone eller iPad. SAVK 2000 A1...
 • Page 24 5. Hvis du vil oplade batteriet til din iPod, iPhone eller iPad, skal du forbinde USB-stikket med USB-tilslutningen på netadap- teren 6. Sæt netadapteren i en stikkontakt, der er installeret efter forskrifterne. LED-driftsdisplayet lyser. Video (gul) Audio venstre (hvid) Audio højre (rød) Fig. tilslutningsskema SAVK 2000 A1...
 • Page 25: Rengøring/Opbevaring

  ► Brug ikke stærke eller skurende rengøringsmidler, da de kan beskadige plastoverfl aderne. Opbevaring Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal netadapteren afbrydes fra strømforsyningen og opbevares på et rent, tørt sted uden direkte sollys. SAVK 2000 A1...
 • Page 26: Bortskaff Else

  Bortskaf produktet hos et godkendt aff aldsfi rma eller på dit kommunale aff aldsanlæg. Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt aff aldsordningen, hvis du er i tvivl. Afl ever alle emballagematerialer på et aff aldsdepot, så miljøet skånes. SAVK 2000 A1...
 • Page 27: Tillæg

  0,3 W Beskyttelsesklasse Funktionstemperatur 15°C - 35°C Mål ca. 5,5 x 7,9 x 7,8 cm Vægt ca. 75 g AV-ledning 1 x video (gul) Cinch-stik 2 x audio (rød/hvid) Længde ca. 180 cm Vægt ca. 93 g SAVK 2000 A1...
 • Page 28: Garanti

  Det gælder også for udskiftede eller reparerede dele. Eventuelle skader og mangler , der allerede forefi ndes ved køb, skal straks anmeldes efter udpakningen og senest efter to dage fra købsdatoen. Når garantiperioden er gået, skal reparationerne betales. SAVK 2000 A1...
 • Page 29: Service

  Tillæg Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 66885 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SAVK 2000 A1...

Table of Contents