Download Table of Contents Print this page

Anvendelsesområde - Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:

Advertisement

Table of Contents
Introduktion
Anvendelsesområde
Dette produkt er udelukkende beregnet til forbindelse af iPods,
iPhones eller iPads med Composite-videotilslutningen og de ana-
loge audiotilslutninger på tv-apparater eller stereomodtagere. Via
USB-stikket, som kan sluttes til computeren eller den medfølgende
netadapter, synkroniseres indholdet på iPaden, iPhonen eller iPoden,
eller batteriet kan oplades. Produktet kan anvendes sammen med
apparater fra hele iPod-, iPhone- og iPad-familien.
Dette produkt er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug.
Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelses-
området og kan føre til skader. Der kan ikke stilles nogen form for krav
i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse af produktet til
formål, det ikke er beregnet til.
Ejeren bærer alene risikoen.
iPod, iPhone og iPad er varemærker fra Apple Inc. –registreret i
USA og andre lande. "Made for iPod, iPhone, iPad" betyder, at en
elektronisk tilbehørsdel er specielt konstrueret til tilslutning til en iPod,
en iPhone eller iPad, og at udvikleren garanterer, at produktet er i
overensstemmelse med Apples produktionsstandarder. Apple er ikke
ansvarlig for drift af dette produkt eller for, at sikkerheds- og regule-
ringsstandarden overholdes. Bemærk venligst, at anvendelse af dette
tilbehør med en iPod, iPhone eller iPad kan reducere den trådløse
kommunikations eff ekt.
SAVK 2000 A1
DK
17

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents