Download Table of Contents Print this page

Rengøring/Opbevaring; Rengøring; Opbevaring - Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:

Advertisement

Table of Contents
Rengøring/Opbevaring
Rengøring/Opbevaring
Rengøring
ADVARSEL
Tag altid netadapteren ud af stikkontakten
Der er fare for elektrisk stød. Sørg for, at der ikke trænger fugt
ind i produktet under rengøringen.
Rengør netadapteren
fugtet klud. Tilsæt nogle dråber af et mildt opvaskemiddel til
den fugtige klud, hvis snavset sidder godt fast.
Brug ikke stærke eller skurende rengøringsmidler, da de kan
beskadige plastoverfl aderne.

Opbevaring

Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal netadapteren
afbrydes fra strømforsyningen og opbevares på et rent, tørt sted
uden direkte sollys.
SAVK 2000 A1
og AV-kablet med en blød, let
før rengøring.
DK
23

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents