Download Print this page

Bortskaff Else - Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bortskaff else
Bortskaff else af produktet
DK
24
Kom under ingen omstændigheder produktet
i det normale husholdningsaff ald. Dette
produkt er underlagt det europæiske
direktiv 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment).
Bortskaf produktet hos et godkendt aff aldsfi rma eller på
dit kommunale aff aldsanlæg. Følg de aktuelt gældende
regler. Kontakt aff aldsordningen, hvis du er i tvivl.
Afl ever alle emballagematerialer på et aff aldsdepot,
så miljøet skånes.
Bortskaff else
SAVK 2000 A1

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SAVK 2000 A1

  Related Manuals for Silvercrest SAVK 2000 A1