Download Table of Contents Print this page

Beskrivelse Af Produktet; Ibrugtagning - Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:

Advertisement

Table of Contents
Beskrivelse .../Ibrugtagning

Beskrivelse af produktet

Strømforsyning
LED-driftsdisplay
2
3
USB-tilslutning
iPod-/iPhone-/iPad-Dock Connector
4
USB-stik
5
Cinch-stik (video)
6
Cinch-stik (audiokanal venstre)
7
Cinch-stik (audiokanal højre)
8

Ibrugtagning

OBS
Sluk for strømforsyningen til alle komponenter, før komponen-
terne sluttes til hinanden.
Sørg for at tilslutte alle ledninger, så de sidder fast, så støj
undgås.
Prøv aldrig på at sætte stikket ind i en tilslutning med vold.
Kontrollér, at stikket passer til tilslutningen, og at stikket er
placeret rigtigt i forhold til tilslutningen.
1. Slut det gule cinch-stik
2. Slut det hvide cinch-stik
og højre analoge audioindgange på tv-apparatet eller stereo-
modtageren.
3. Slut iPod-/iPhone-/iPad-Dock Connector
iPhone eller iPad.
SAVK 2000 A1
til tv-apparatets videoindgang.
6
og det røde cinch-stik
7
til de venstre
8
til din iPod eller din
4
DK
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Related Content for Silvercrest SAVK 2000 A1

Table of Contents