Download Table of Contents Print this page

Introduktion; Informationer Til Denne Betjeningsvejledning; Ophavsret; Ansvarsbegrænsning - Silvercrest SAVK 2000 A1 Operating Instructions Manual

Component av cable
Hide thumbs Also See for SAVK 2000 A1:

Advertisement

Table of Contents

Introduktion

Introduktion

Informationer til denne betjeningsvejledning

DK
Denne betjeningsvejledning er del af Composite AV-ledningen med
netdel SAVK 2000 A1 (efterfølgende kaldet produktet) og giver
vigtige informationer til anvendelsesområdet, sikkerheden, tilslutningen
samt betjeningen af produktet. Betjeningsvejledningen skal altid
opbevares i nærheden af produktet. Den skal læses og anvendes af
de personer, som har til opgave at installere, betjene og reparere
fejl på produktet. Opbevar denne betjeningsvejledning, og lad den
følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

Ophavsret

Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Kopiering eller
eftertryk - også i uddrag - samt kopiering af billeder - også i ændret
tilstand - er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra producenten.
Ansvarsbegrænsning
Alle tekniske informationer, data og anvisninger til tilslutning og
betjening i denne betjeningsvejledning svarer til den nyeste viden på
trykningstidspunktet og gives efter bedste overbevisning i henhold til
vores hidtidige erfaringer og viden. Der kan ikke stilles nogen form
for krav baseret på informationerne, billederne og beskrivelserne i
denne vejledning. Producenten påtager sig intet ansvar for skader
på grund af manglende overholdelse af vejledningen, anvendelse,
som ikke hører ind under anvendelsesområdet, forkerte reparationer,
ændringer, som er foretaget uden tilladelse samt anvendelse af ikke-
tilladte reservedele.
SAVK 2000 A1
16

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Related Content for Silvercrest SAVK 2000 A1

Table of Contents