Silvercrest 274142 User Manual And Service Information page 38

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3
Vyřizování záručního plnění
Abychom zajistili rychlé zpracování vaší záležitosti, postupujte dle následujících pokynů:
-
Před uvedením Vašeho výrobku do provozu si prosím přečtěte přiloženou dokumentaci.
Pokud by došlo k problému, který není tímto způsobem možno vyřešit, obraťte se prosím na
naši zákaznickou linku.
-
Pro veškeré požadavky z vaší strany si připravte pokladní doklad a číslo výrobku popř., je-li
k dispozici, i sériové číslo jako doklad o koupi.
-
Pro případ, že není možné telefonické řešení, zahájí naše zákaznická linka v závislosti na
příčině chyby další servisní postup.
Servis
Telefon:
E-mailový:
IAN: 274142
Výrobce
:
Uvědomte si, prosím, že následující adresa není adresou servisu. Nejprve kontaktujte výše uvedené
servisní místo.
TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 SOEST
GERMANY
02 – 34 102 195
service.CZ@targa-online.com
Česky
37

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3

Table of Contents