Download Print this page

Uvedení Do Provozu; Instalace Softwaru - Silvercrest 274142 User Manual And Service Information

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
VAROVÁNÍ! Elektromagnetická kompatibilita
Při připojení přístroje musí být dodrženy směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Pro
zamezení funkčním poruchám a ztrátě dat dodržujte minimální odstup jednoho metru od
vysokofrekvenčních a magnetických zdrojů rušení (např. TV přístrojů, skříňových reproduktorů,
mobilních telefonů atd.).
VAROVÁNÍ! Zálohování dat
Pamatujte prosím: Po každé aktualizaci dat si na externích paměťových médiích vytvořte jejich záložní
kopii. Za ztracená data resp. následné škody vzniklé ztrátou dat neposkytujeme náhradu.
Uvedení do provozu

Instalace softwaru

VAROVÁNÍ! Přístroj připojte, až když vás k tomu vyzve průvodce instalací. Při
instalaci programů nebo ovladačů může dojít k přepsání či ke změně důležitých
souborů. Chcete-li si po instalaci zachovat přístup k původním souborům, měli byste
před instalací programů vytvořit zálohu dat na pevném disku.
 Vložte dodaný disk do mechaniky CD-ROM. Poté se automaticky otevře instalační nabídka.
 Pro výběr jazyka klikněte na požadovanou vlajku země.
 Nainstalujte nejprve ovladače (Driver) a poté software (Power Director) podle pokynů na
obrazovce.
Pokud by se průvodce instalací po vložení disku CD-ROM automaticky nespustil, je u
mechaniky CD-ROM deaktivována funkce automatického spouštění. V tom případě
postupujte následujícím způsobem:
 Otevřete průzkumník souborů resp. průzkumník Windows.
 Klikněte dvakrát levým tlačítkem myši na mechaniku CD-ROM.
 Nyní spusťte funkci automatického spuštění, a to dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši na
aplikaci Autorun (Autorun.exe).
Popis softwaru najdete na disku CD-ROM pod bodem „Power Director Nápověda".
32
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3