Silvercrest 274142 User Manual And Service Information page 20

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3
VESZÉLY! Üzembiztonság
 Tartsa be számítógépének használati utasításait.
 Tartsa távol a készüléket nedvességtől és az üzemzavarok elkerülése érdekében kerülje a
rázkódó igénybevételt, a port, hőterhelést, közvetlen napsugárzást.
 Soha ne nyissa ki a készülék burkolatát. Ebben az esetben a garancia elvész és a készülék is
megrongálódhat.
 Szállítás után addig ne vegye használatba a készüléket, amíg az át nem vette a környezet
hőmérsékletét. A hőmérséklet és a páratartalom nagyobb ingadozásai esetén páralecsapódás
keletkezhet, amely elektromos rövidzárlatot okozhat.
 Minden kábelt a csatlakozójánál fogjon meg és ne húzza meg a kábelt. Ne tegyen nehéz
tárgyakat a kábelre és ügyeljen arra, hogy a kábel ne törjön meg, különösen ne a csatlakozónál
és az aljzatnál. Csatlakoztatáskor ügyeljen arra, hogy a kábel ne legyen túl feszes, a
csatlakozója pedig mechanikusan ne legyen megterhelve! Ne kössön csomót a kábelre, más
kábelekkel ne kösse össze. Minden kábelt úgy kell lefektetni, hogy senki ne léphessen rá és senkit
ne akadályozzon.
 Ha füstképződést, szokatlan zajokat vagy szagokat észlel, azonnal húzza ki a készüléket az
USB-portból. Ilyen esetben a készülék nem használható tovább és azt szakképzett szerviz
személyzettel kell megvizsgáltatni. A készülék esetleges égéséből származó füstöt soha ne
lélegezze be. Amennyiben a füstöt mégis belélegezte, forduljon orvoshoz! A füst belélegzése
egészségkárosító hatású lehet.
VESZÉLY! Gyermekek és fogyatékos személyek
Az elektromos készülékek nem gyermekek számára valók. A csökkent fizikai, szellemi vagy
érzékszervi képességű személyeknek is csak a lehetőségeik keretei között szabad elektromos
készülékeket használniuk. Ne engedje, hogy a gyermekek és a fogyatékos személyek felügyelet
nélkül használják az elektromos készülékeket! Kivételt képeznek azok az esetek, amikor megfelelően
be voltak tanítva vagy egy felelős személy felügyeli őket. A gyermekeket mindig felügyelni kell, így
lehet biztosítani, hogy ne játsszanak ezzel a készülékkel. A kis alkatrészek lenyelése életveszélyes
lehet. A csomagoló fóliát is tartsa távol e személyektől.
VESZÉLY! Fulladásveszély!
Magyar
19

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3

Table of Contents