Technické Údaje; Bezpečnostní Pokyny - Silvercrest 274142 User Manual And Service Information

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
Technické údaje
Vstup video
Vstup audio
Systém video
Výstupní formát video
Grafický formát
Rozhraní
Připojovací napětí
Příkon proudu
Rozměry
Hmotnost
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vlhkost vzduchu
Změny v technických údajích a designu jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte následující pokyny a dodržujte všechna výstražná
upozornění, a to i tehdy, pokud jste se zacházením s elektronickými přístroji obeznámeni. Tento
návod pečlivě uschovejte pro pozdější referenci. Pokud byste přístroj prodávali nebo předávali jiné
osobě, nezapomeňte předat rovněž tento návod. Je nedílnou součástí výrobku.
NEBEZPEČÍ! Tento symbol kombinovaný se slovem „Nebezpečí" označuje
potenciálně nebezpečnou situaci, která může v případě, že nezabráníte jejímu
vzniku, vést k těžkému či dokonce smrtelnému úrazu.
VAROVÁNÍ! Tento symbol kombinovaný se slovem „Varování" označuje
důležitá upozornění k bezpečnému provozu přístroje a k ochraně uživatele.
Tento symbol označuje další informativní upozornění k danému tématu.
30
Vstupní zdířka video (žlutá) / zdířka S-video (černá)
Vstupní zdířka audio (červená/bílá)
PAL
MPEG2 720x576 pixelů
JPG
USB 2.0, USB 3.0
5 V
300 mA přes USB
73 x 30 x 12 mm (D x Š x V)
14 g
5 až 35°C
0 až 40°C
max. 85% rel. vlhkost
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3

Table of Contents