Silvercrest 274142 User Manual And Service Information page 35

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
 Připojte videovýstup vašeho zdroje (např. videokamery) k přístroji Video Grabber. Máte k
dispozici následující druhy připojení:
Signál video/S-video
 Pro přenos obrazu připojte volitelně kabel S-video (3) (stejné konektory na obou koncích
kabelu) nebo žlutý konektor kabelu audio/video (4) (žluté, červené a bílé konektory na obou
koncích kabelu) do příslušných zdířek připojovacího adaptéru a vámi používaného zdroje.
 Nepřipojujte prosím konektor S-video a žlutý konektor současně.
Signál audio
 Pro přenos zvuku připojte červený a bílý konektor kabelu audio/video (4) (žluté, červené a
bílé konektory na obou koncích kabelu) do příslušných zdířek připojovacího adaptéru a vámi
používaného zdroje.
Adaptér skart
 Pokud váš zdroj používá pro výstup videa nebo S-videa jen zásuvku skart, připojte pro přenos
obrazu volitelně kabel S-video (3) (stejné konektory na obou koncích kabelu) nebo žlutý
konektor kabelu audio/video (4) (žluté, červené a bílé konektory na obou koncích kabelu) do
adaptéru skart a ten připojte k vašemu zdroji.
 Pro přenos zvuku připojte červený a bílý konektor kabelu audio/video (4) (žluté, červené a
bílé konektory na obou koncích kabelu) rovněž do adaptéru skart a vámi používaného
zdroje.
 Zastrčte USB zástrčku přístroje Video Grabber do volného portu USB 2.0 resp. USB 3.0 na
vašem počítači. Je-li konektor obtížně přístupný, použijte dodaný prodlužovací kabel (6).
Zajistěte, aby byl Video Grabber připojen k počítači pokud možno přímo (ne přes USB hub).
Přístroj připojujte výhradně k rozhraní USB 2.0 nebo USB 3.0.
 Operační systém rozezná Video Grabber automaticky. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 Pro záznam z vašeho zdroje použijte dodaný software (Power Director). Software vám nabízí
podrobné pokyny k obsluze v elektronické podobě.
Pro provedení záznamu zvolte „Editor pro všechny funkce" (Kompletní editor).
34
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3

Table of Contents