Ochranné Známky; Úvod; Co Je Možné Reprodukovat; Systémové Požadavky - Silvercrest 274142 User Manual And Service Information

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3
Ochranné známky
Microsoft Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation, USA.
Intel a Pentium jsou registrované značky společnosti Intel Corporation, USA.
AMD a AMD Athlon jsou registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.
USB je registrovanou ochrannou známkou USB Implementers Forum, INC.
Další názvy a produkty mohou být ochrannými známkami resp. registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků.
Úvod
Děkujeme za zakoupení převodníku videosignálu SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3.
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 umožňuje digitalizovat zaznamenané analogové
informace, např. záznamy z videokamery, pro následné uložení do počítače.
Před prvním uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k použití, protože obsahuje
důležité informace k instalaci, obsluze, skladování a likvidaci přístroje SilverCrest USB 2.0 Video
Grabber SVG 2.0 A3.
Co je možné reprodukovat?
Pamatujte prosím: Konstrukce tohoto přístroje neumožňuje nahrávání obsahů, které jsou chráněné
proti kopírování. Je nepřípustné zneužívat tento přístroj pro obcházení ochrany proti kopírování.
Pokud nejste vlastníky autorského práva nebo povolení majitele copyrightu, pak může neoprávněná
reprodukce znamenat porušení národního nebo mezinárodního práva a mít za následek závažný
postih.
Tento výrobek obsahuje technologie chránící proti kopírování, které jsou chráněny patenty US a jinými
právy duševního vlastnictví společnosti Macrovision Corporation. Výroba kopií a demontáž přístroje je
zakázána.
Systémové požadavky
 Alespoň Intel
®
Pentium
 Microsoft
®
Windows
 Zvuková karta
 1 volný port USB 2.0 nebo USB 3.0
 Mechanika CD-ROM pro instalaci softwaru
 Alespoň 5 GB volného místa na pevném disku pro instalaci softwaru
®
4 3,0 GHz nebo AMD Athlon 64 X2
®
®
7, Windows
8 nebo Windows
®
10
Česky
27

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3

Table of Contents