Charakteristika Přístroje Video Grabber; Používání Výrobku V Souladu S Jeho Určením - Silvercrest 274142 User Manual And Service Information

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Česky
 Alespoň 5 GB volného místa na pevném disku pro zpracování videa
 Windows
®
Media Player 9.0 nebo vyšší
Charakteristika přístroje Video Grabber
 High speed USB 2.0 pro optimální kvalitu nahrávání
 Přímý převod do formátu MPEG 2 prostřednictvím aplikace Power Director, ideální pro další
digitální zpracování
 Až 25 snímků za sekundu při rozlišení až 720 x 576 (PAL)
 Kompozitní vstup, analogový vstup S-video
 Podpora Snapshot (jednotlivý snímek), nastavení jasu, kontrastu, barvy, sytosti a ostrosti
prostřednictvím softwaru
 Se stereo audiozáznamem
Používání výrobku v souladu s jeho určením
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 je zařízením informační techniky. Převádí analogové
informace, např. z videokamery, na informace digitální, které pak mohou být zpracovány a uloženy
na počítači. Tento přístroj je možné připojit výhradně k rozhraní USB 2.0 resp. USB 3.0. Standard
USB 1.1 není podporován. Přístroj nesmí být připojen k USB 1.1.
Smí být používán pouze k soukromým, nikoli k průmyslovým či komerčním účelům. Tento přístroj není
standardně určen pro použití v oblastech lékařství, záchrany a udržování života. Přístroj se dále nesmí
používat mimo uzavřené prostory a v tropických klimatických oblastech. Tento přístroj splňuje všechny
normy a směrnice uvedené v prohlášení o shodě. Při změně přístroje neodsouhlasené výrobcem nelze
dodržení těchto norem nadále zaručit. Používejte pouze příslušenství uvedené výrobcem.
Dodržujte předpisy resp. zákony země, v níž je výrobek používán.
28
SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3

Table of Contents