Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest 274142

 • Page 2 English ......................2 Magyar ....................... 14 Česky ......................26 Deutsch ....................... 38 V 2.51...
 • Page 3: Table Of Contents

  English SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Content   Trademarks ......................3   Introduction ......................3   What may be reproduced? ........................3   System requirements ..........................3   Features of the video grabber ......................... 4   Intended use ......................4  ...
 • Page 4: Trademarks

  Introduction Thank you for purchasing the SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3. The SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 enables analogue information, e.g. video camera recordings, to be digitized and then saved on a computer. Read these operating instructions carefully before first using the device as they contain important information on installation, usage, storage and disposal of the SilverCrest USB 2.0 Video Grabber...
 • Page 5: Features Of The Video Grabber

   Stereo audio recording Intended use The SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 is an information technology device. It changes analogue information, for example, from a camcorder, into digital information that can be saved on a PC and processed. The device may only be used with a USB 2.0 or USB 3.0 connection. The USB 1.1 standard is not supported.
 • Page 6: Supplied Items

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 English Supplied items Take the device and all accessories from the packaging. Remove all packaging material and check that all parts are complete and undamaged. In the event of an incomplete or damaged delivery, please contact the service department.
 • Page 7: Technical Data

  English SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Technical data Video input RCA video jack (yellow) / S-Video jack (black) Audio input RCA audio jack (red/white) Video system Video output format MPEG2 720x576 pixels Picture format Port USB 2.0, USB 3.0...
 • Page 8 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 English DANGER! Operational safety  Please follow the usage instructions of your computer.  Protect the device against moisture, vibrations, dust, heat and direct sunlight to avoid system failure.  Never open the device housing. If you do so, the warranty will become void and may lead to permanent damage to the device.
 • Page 9: Initial Use

  English SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 WARNING! Electromagnetic compatibility The guidelines for electromagnetic compatibility (EMC) must be adhered to when connecting the device. Ensure that there is a minimum distance of 1m from high frequency and magnetic sources of interference (e.g.
 • Page 10: Connection Overview

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 English Connection overview Connect the adapter (5) to the video grabber (1). Insert the adapter into the jack at the back of the video grabber (see diagram). Video grabber Adapter Snapshot button...
 • Page 11 English SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3  Connect the video output of your source (e.g. camcorder) to the video grabber. The following connection types are available here: Video / S-Video signal  To transfer images, connect either the S-Video cable (3) (same connectors at both ends of the cable) or the yellow connector of the AV cable (4) (yellow, red and white connectors at both ends of the cable) with the respective jacks of the adapter and your desired source.
 • Page 12: Maintenance / Cleaning

  Clean the device with a damp cloth if it becomes dirty. Storage when not in use If you are not using the SilverCrest USB 2.0 Video Grabber for an extended period, store it and all accessories in a cool, dry place. Environmental and disposal information The crossed out wheelie bin symbol on this product indicates that the product is subject to European Directive 2012/19/EU.
 • Page 13: Warranty And Servicing Advice

  English SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 New USB devices have been recognised and drivers must be installed.  If a USB device is connected to a new port, it is given a new ID. This usually requires a driver installation, even if the driver was already installed.
 • Page 14 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 English applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with the device.
 • Page 15: Magyar

  Magyar SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Tartalom   Védjegy ....................... 15   Bevezető ......................15   Mit szabad reprodukálni? ........................15   Rendszerkövetelmények ........................15   A Video Grabber jellemzői........................16   Rendeltetésszerű használat ................. 16  ...
 • Page 16: Védjegy

  Bevezető Köszönjük, hogy megvásárolta a SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 eszközt. A SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 lehetővé teszi analóg információk, pl. egy videokamera felvételeinek digitalizálását, hogy azt azután számítógépen tárolja. Az első üzembe vétel előtt olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót, mert fontos információkat tartalmaz a SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 telepítéséről és használatáról, valamint...
 • Page 17: A Video Grabber Jellemzői

   Sztereó hangfelvétellel Rendeltetésszerű használat A SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 informatikai készülék. A készülék analóg információkat alakít digitális információkká, például egy videókamera jelét alakítja át, ami azután számítógépen eltárolható és szerkeszthető. A készülék kizárólag USB 2.0, ill. USB 3.0 portról működtethető.
 • Page 18: Szállítási Terjedelem

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Magyar Szállítási terjedelem Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból. Távolítson el minden csomagolóanyagot és ellenőrizze, hogy minden rész teljes és sérülésmentes legyen. Forduljon a szervizhez, ha a csomagolás tartalma hiányos vagy sérült.
 • Page 19: Műszaki Adatok

  Magyar SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Műszaki adatok Videó bemenet RCA videó csatlakozó (sárga) / S-Video csatlakozó (fekete) Audió bemenet RCA audió csatlakozó (fehér/piros) Videórendszer Videó kimeneti formátum MPEG2 720x576 pixel Képformátum Illesztőfelület USB 2.0, USB 3.0 Csatlakozó...
 • Page 20 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Magyar VESZÉLY! Üzembiztonság  Tartsa be számítógépének használati utasításait.  Tartsa távol a készüléket nedvességtől és az üzemzavarok elkerülése érdekében kerülje a rázkódó igénybevételt, a port, hőterhelést, közvetlen napsugárzást.  Soha ne nyissa ki a készülék burkolatát. Ebben az esetben a garancia elvész és a készülék is megrongálódhat.
 • Page 21: Használatba Vétel

  Magyar SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 FIGYELMEZTETÉS! Elektromágneses kompatibilitás A készülék csatlakoztatása során be kell tartani az elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló irányelveket. Tartson be legalább egy méternyi távolságot a nagyfrekvenciás és mágneses zavarforrásoktól (pl. tévékészüléktől, hangszóródobozoktól, mobiltelefontól stb.), így elkerülhetők a működési zavarok és az adatveszteség.
 • Page 22: Csatlakozók Áttekintése

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Magyar Csatlakozók áttekintése Kösse össze a csatlakozóadaptert (5) a Video Grabberrel (1). Ennek során dugja a csatlakozóadaptert a Video Grabber megfelelő aljzatába (lásd a képen). Video Grabber Csatlakozóadapter Pillanatfelvétel gomb S-Video bemenet Sztereó...
 • Page 23 Magyar SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3  Csatlakoztassa a forrás (pl. videókamera) videókimenetét a Video Grabberhez. A következő csatlakozótípusok állnak ehhez rendelkezésre: Video / S-Video jel  A képátvitelhez kösse össze az S-Video kábelt (3) (azonos dugasz mindkét végén), vagy az audió/videó...
 • Page 24: Karbantartás / Tisztítás

  Szennyeződés esetén nedves kendővel tisztítsa meg a készüléket. Tárolás, ha nem használja a készüléket Ha a SilverCrest USB 2.0 Video Grabbert hosszabb ideig nem használja, tárolja azt és összes tartozékát száraz, hűvös helyen. Környezetvédelmi útmutatások és ártalmatlanítási előírások A terméken látható...
 • Page 25: Útmutatás A Garanciához És A Szervizeléshez

  Magyar SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Az USB eszközöket újként ismeri fel a rendszer és meghajtóprogramokat kell telepíteni  Ha egy USB-eszköz új bemenetre kerül csatlakoztatásra, új azonosítót kap. Ekkor többnyire meghajtóprogramot is telepíteni kell, még akkor is, ha a az már telepítésre került.
 • Page 26 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Magyar szakszerűtlen kezelés, nem engedélyezett szerviz-képviselet által végzett erőszakos beavatkozás esetén a garancia érvényét veszíti. A termék javításával vagy cseréjével nem kezdődik újra a garancia érvényessége. Eljárás garanciális követelés esetén Az esete gyors feldolgozása érdekében tartsa be a következő utasításokat: A termék üzembe helyezése előtt alaposan olvassa át a mellékelt dokumentációt.
 • Page 27: Česky

  Česky SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Obsah   Ochranné známky ....................27   Úvod ........................27   Co je možné reprodukovat? ......................... 27   Systémové požadavky .......................... 27   Charakteristika přístroje Video Grabber ....................28   Používání výrobku v souladu s jeho určením............28  ...
 • Page 28: Ochranné Známky

  Další názvy a produkty mohou být ochrannými známkami resp. registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Úvod Děkujeme za zakoupení převodníku videosignálu SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3. SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 umožňuje digitalizovat zaznamenané analogové informace, např. záznamy z videokamery, pro následné uložení do počítače.
 • Page 29: Charakteristika Přístroje Video Grabber

   Se stereo audiozáznamem Používání výrobku v souladu s jeho určením SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 je zařízením informační techniky. Převádí analogové informace, např. z videokamery, na informace digitální, které pak mohou být zpracovány a uloženy na počítači. Tento přístroj je možné připojit výhradně k rozhraní USB 2.0 resp. USB 3.0. Standard USB 1.1 není...
 • Page 30: Rozsah Dodávky

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Česky Rozsah dodávky Vyjměte přístroj a všechny díly příslušenství z obalu. Odstraňte všechny obalové materiály a zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní a nepoškozené. Je-li dodávka nekompletní nebo poškozená, kontaktujte prosím servis.
 • Page 31: Technické Údaje

  Česky SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Technické údaje Vstup video Vstupní zdířka video (žlutá) / zdířka S-video (černá) Vstup audio Vstupní zdířka audio (červená/bílá) Systém video Výstupní formát video MPEG2 720x576 pixelů Grafický formát Rozhraní USB 2.0, USB 3.0 Připojovací...
 • Page 32 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Česky NEBEZPEČÍ! Bezpečnost provozu  Dodržujte pokyny k používání vašeho počítače.  Chraňte přístroj před vlhkem a zabraňte otřesům, působení prachu, horka a přímého slunečního záření, abyste předešli provozním poruchám.  Nikdy neotevírejte kryt přístroje. Zanikne tím nárok na poskytnutí záruky a možné je i zničení...
 • Page 33: Uvedení Do Provozu

  Česky SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 VAROVÁNÍ! Elektromagnetická kompatibilita Při připojení přístroje musí být dodrženy směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC). Pro zamezení funkčním poruchám a ztrátě dat dodržujte minimální odstup jednoho metru od vysokofrekvenčních a magnetických zdrojů rušení (např. TV přístrojů, skříňových reproduktorů, mobilních telefonů...
 • Page 34: Přehled Připojení

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Česky Přehled připojení Spojte připojovací adaptér (5) s přístrojem Video Grabber (1). Za tím účelem zastrčte připojovací adaptér do zdířky ze zadní strany přístroje Video Grabber (viz obrázek). Video Grabber Připojovací adaptér Tlačítko Snapshot...
 • Page 35 Česky SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3  Připojte videovýstup vašeho zdroje (např. videokamery) k přístroji Video Grabber. Máte k dispozici následující druhy připojení: Signál video/S-video  Pro přenos obrazu připojte volitelně kabel S-video (3) (stejné konektory na obou koncích kabelu) nebo žlutý...
 • Page 36: Údržba/Čištění

  Nepoužívejte rozpouštědla, leptavé ani plynné čisticí prostředky. V případě znečištění očistěte přístroj navlhčeným hadříkem. Skladování nepoužívaného přístroje Nebudete-li přístroj SilverCrest USB 2.0 Video Grabber delší dobu používat, uschovejte ho se všemi díly příslušenství na suchém a chladném místě. Ekologické pokyny a údaje o likvidaci Na přístroje označené...
 • Page 37: Informace K Záruce A Servisu

  Česky SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 USB zařízení budou nově rozpoznána a musí být nainstalovány ovladače  Je-li USB zařízení připojeno k novému portu, obdrží nové ID. To většinou vyžaduje instalaci ovladače, a to i tehdy, je-li ovladač již nainstalován.
 • Page 38 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Česky Vyřizování záručního plnění Abychom zajistili rychlé zpracování vaší záležitosti, postupujte dle následujících pokynů: Před uvedením Vašeho výrobku do provozu si prosím přečtěte přiloženou dokumentaci. Pokud by došlo k problému, který není tímto způsobem možno vyřešit, obraťte se prosím na naši zákaznickou linku.
 • Page 39: Deutsch

  Deutsch SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Inhalt   Warenzeichen ..................... 39   Einleitung ......................39   Was darf reproduziert werden? ......................39   Systemanforderungen ........................... 39   Merkmale des Video Grabbers ......................40   Bestimmungsgemäße Verwendung ..............40  ...
 • Page 40: Warenzeichen

  Eigentümer sein. Einleitung Vielen Dank für den Kauf des SilverCrest USB 2.0 Video Grabbers SVG 2.0 A3. Der SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 ermöglicht die Digitalisierung analoger Informationen, z. B. Aufnahmen einer Videokamera, um diese anschließend auf einem Computer zu speichern.
 • Page 41: Merkmale Des Video Grabbers

   mit Stereo-Audio-Aufzeichnung Bestimmungsgemäße Verwendung Der SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 ist ein Gerät der Informationstechnik. Er wandelt analoge Informationen, z. B. von einer Videokamera, in digitale Informationen um, die dann auf einem PC gespeichert und bearbeitet werden können. Das Gerät kann ausschließlich an einem USB 2.0 bzw.
 • Page 42: Lieferumfang

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Deutsch Lieferumfang Nehmen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus der Verpackung. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an den Service.
 • Page 43: Technische Daten

  Deutsch SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Technische Daten Videoeingang Video-Cinchbuchse (gelb) / S-Videobuchse (schwarz) Audioeingang Audio-Cinchbuchsen (rot/weiss) Videosystem Videoausgabeformat MPEG2 720x576 Pixel Bildformat Schnittstelle USB 2.0, USB 3.0 Anschlussspannung Stromaufnahme 300 mA über USB Abmessungen 73 x 30 x 12 mm (L x B x H)
 • Page 44 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Deutsch GEFAHR! Betriebssicherheit  Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen Ihres Computers.  Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Erschütterungen, Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung, um Betriebsstörungen zu vermeiden.  Öffnen Sie niemals das Gerätegehäuse. Der Garantieanspruch erlischt und möglicherweise wird das Gerät dadurch zerstört.
 • Page 45: Inbetriebnahme

  Deutsch SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 WARNUNG! Elektromagnetische Verträglichkeit Bei Anschluss des Gerätes müssen die Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) eingehalten werden. Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (z.B. TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.),...
 • Page 46: Anschlussübersicht

  SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Deutsch Anschlussübersicht Verbinden Sie den Anschlussadapter (5) mit dem Video Grabber (1). Stecken Sie dazu den Anschlussadapter in die rückwärtige Buchse des Video Grabbers (siehe Abbildung). Video Grabber Anschlussadapter Snapshot-Taster S-Video-Eingang Stereo-Audio-Eingang (weiß/rot)
 • Page 47 Deutsch SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3  Schließen Sie den Videoausgang Ihrer Quelle (z.B. Videokamera) an den Video Grabber an. Folgende Anschlussarten stehen Ihnen dabei zu Verfügung: Video / S-Video Signal  Verbinden Sie zur Bildübertragung wahlweise das S-Video Kabel (3) (gleiche Stecker an beiden Kabelenden) oder den gelben Stecker des Audio/Video Kabels (4) (gelbe, rote und weiße Stecker an beiden Kabelenden) mit den jeweiligen Buchsen des Anschlussadapters und...
 • Page 48: Wartung / Reinigung

  Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät bei einer Verschmutzung mit einem angefeuchteten Tuch. Lagerung bei Nichtbenutzung Wenn Sie den SilverCrest USB 2.0 Video Grabber für längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie Ihn und alle Zubehörteile an einem trockenen und kühlen Ort auf.
 • Page 49: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Deutsch SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 USB Geräte werden neu erkannt und Treiber müssen installiert werden  Wenn ein USB-Gerät an einen neuen Port angeschlossen wird, bekommt es eine neue ID. Dies erfordert meist eine Treiberinstallation, auch dann, wenn der Treiber bereits installiert war.
 • Page 50 SilverCrest USB 2.0 Video Grabber SVG 2.0 A3 Deutsch denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

This manual is also suitable for:

Usb video grabber svg 2.0 a3

Table of Contents