Download  Print this page

Кепілдік және қызмет көрсету; Бөлшектерге және қосалқы құралдарға тапсырыс беру; Ескертулер; Электромагниттік өрістер (ЭМӨ) - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

8 Кепілдік және
қызмет көрсету
Егер ақпарат қажет болса немесе мәселеңіз
болса, www.philips.com мекенжайындағы
Philips веб-сайтына кіріңіз, не болмаса
еліңіздегі Philips тұтынушыларды қолдау
орталығына (оның телефон нөмірін
дүниежүзілік кепілдік парақшасынан
таба аласыз) хабарласыңыз. Егер
еліңізде тұтынушыларға қолдау көрсету
орталығы болмаса, онда жергілікті Philips
компаниясының дилеріне барыңыз.
Бөлшектерге және қосалқы
құралдарға тапсырыс беру
Егер бөлшекті ауыстырғыңыз келсе не
қосалқы бөлшекті сатып алғыңыз келсе, Philips
сатушысына барыңыз не www.philips.com/
support сайтына кіріңіз.
Егер бөлшектерді сатып алуда мәселелер
туында, еліңіздегі Philips тұтынушыларды
қолдау орталығына (оның телефон нөмірі
дүниежүзілік кепілдік парақшасында берілген)
хабарласыңыз.
28
KK
9 Ескертулер
Электромагниттік өрістер
(ЭМӨ)
Осы Philips құрылғысы электромагниттік
өрістерге қатысты барлық қолданыстағы
стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.
Электромагниттік өріспен (ЭМӨ)
сәйкестік
Koninklijke Philips N.V. тұтынушыларға
арналған, басқа электрондық құрылғылар
сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар
шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар
көп өнімдер жасайды және сатады.
Philips компаниясының негізгі жұмыс
ұстанымдарының бірі өнімдер үшін бүкіл
қажетті денсаулық және қауіпсіздік
шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң
талаптарына сәйкес болу және өнімдерді
жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ
стандарттарын ұстану болып табылады.
Philips денсаулыққа кері әсерлерді тигізбейтін
өнімдерді әзірлеуге, жасауға және нарыққа
шығаруға міндетті. Өнімдер арналған мақсаты
бойынша дұрыс қолданылғанда, Philips
компаниясы олардың қазіргі таңдағы ғылыми
дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз
екенін растайды.
Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және
қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді
рөл атқарады, сондықтан өз өнімдеріне
бірінші болып енгізу үшін стандартизациядағы
болашақ жетілдірулерді болжауға мүмкіндік
береді.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: