Download  Print this page

Ақаулықтарды жою - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

7 Ақаулықтарды жою
Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төменде
берілген ақпарат көмегімен ақаулық жойылмаса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына
хабарласыңыз.
Ақаулық
Құрал розеткаға
қосылған болса да
жұмыс істемейді.
Құрылғы қосулы
болса да жұмыс
істемейді.
Құрылғы кездейсоқ
өшеді.
Ауа шығысынан
келетін ауа ағыны
алдыңғыдан
әлдеқайда әлсіздеу.
Ауа сапасы тіпті
құрылғы ұзақ уақыт
жұмыс істеп тұрса да
жақсармайды.
Ауа сапасы шамының
түсі ешқашан
өзгермейді.
Құралдан жағымсыз
иіс шығады.
26
KK
Мүмкін шешімі
Сүзгіні ауыстыру коды экранда көрсетілді, бірақ тиісті сүзгіні
әлі ауыстырмағансыз. Егер мерзімі өткен сүзгіні пайдалануды
жалғастырсаңыз, құрылғы құлыпталады. Мұндай жағдайда сүзгіні
ауыстырып, қызмет ету мерзімі санағышын қалпына келтіріңіз.
Сүзгіні ауыстыру коды үздіксіз жанса да, тиісті сүзгіні
ауыстырмағансыз және құрылғы енді құлыпталады. Мұндай
жағдайда сүзгіні ауыстырып, қызмет ету мерзімі санағышын
қалпына келтіріңіз.
Құрылғы автоматты түрде қайта іске қосылып, қуат берілген кезде
алдыңғы режимге өтеді.
Алдын ала тазалау сүзгісі ластанған. Алдын ала тазалау сүзгісін
тазалаңыз («Тазалау" тарауын қараңыз).
Құрылғыға сүзгілердің бірі салынбаған. Барлық сүзгілер келесі
ретпен ең ішкі сүзгіден бастап дұрыс салынғанын тексеріңіз:
1) NanoProtect сүзгісі HEPA сериясы 3; 2) алдыңғы сүзгі.
Ауа сапасы сенсоры дымқыл. Бөлмеңіздегі ылғалдылық деңгейі
жоғары және конденсат түзеді. Ауа сапасы сенсорының таза әрі
құрғақ екенін тексеріңіз («Тазалау" тарауын қараңыз).
Ауа сапасы сенсоры ластанған. Ауа сапасы сенсорын тазалау
(«Тазалау" тарауын қараңыз).
Құрылғыны алғаш қолданғанда одан пластмассаның иісі шығуы
мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе. Алайда, құрылғыдан күйген иіс шықса,
Philips сатушысына немесе рұқсат етілген Philips қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз. Сүзгі лас болған кезде құрылғыдан
жағымсыз иіс шығуы мүмкін. Осындай жағдайда, тиісті сүзгіні
тазартыңыз немесе ауыстырыңыз.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: