Download  Print this page

Маңызды ақпарат; Қауіпсіздік - Philips AC2887 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC2887
User manual - 166 pages
User manual - 62 pages
User manual - 119 pages

Advertisement

1 Маңызды ақпарат
Қауіпсіздік
Құралды қолданбастан бұрын осы
пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып
шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін
сақтап қойыңыз.
Қауіпті
Ток соғуын немесе өртті
болдырмау үшін құралға су
немесе басқа сұйықтық және
тұтанғыш заттар кірмеуін
қадағалаңыз.
Ток соғуын және/немесе
өртті болдырмау үшін
құрылғыны сумен немесе
басқа сұйықтықпен және
тұтанғыш заттармен
тазаламаңыз.
Құрылғы айналасында
инсектицидтер немесе әтір
сияқты ешбір тұтанғыш
материалдарды бүркемеңіз.
Ескерту
Құрылғыны қоспас бұрын,
онда көрсетілген кернеудің
жергілікті қуат кернеуіне
сәйкес келетінін тексеріп
алыңыз.
16
KK
Егер қуат сымы зақымдалған
болса, қауіптің алдын алу үшін,
оны тек Philips компаниясына,
Philips рұқсат берген қызмет
көрсету орталығына немесе
басқа білікті мамандарға
ауыстыртыңыз.
Құрылғының штепселі, қуат
сымы немесе өзі зақымданған
болса, оны қолданбаңыз.
Құралды мүмкіндігі мен
ойлау қабілеті шектеулі және
білімі мен тәжірибесі аз
адамдардың (соның ішінде
балалардың) қауіпсіздігіне
жауапты адамның
қадағалауымен немесе
құралды пайдалану жөнінде
нұсқауымен ғана қолдануына
болады.
Балаларды бақылап, олардың
құралмен ойнамауын
қадағалыныңыз.
Ауа кіріс жері мен ауа шығыс
жерін бітеп тастамаңыз,
мәселен ауа шығатын жерге
немесе ауа кіретін жердің
алдына зат қоймаңыз.
Ауа саңылаулары арқылы
құрылғыға басқа заттар кіріп
кетпегенін тексеріңіз.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: