Download  Print this page

Advertisement

Абайлаңыз
Бұл құрылғыны дұрыс
вентиляция жасау үшін,
әдеттегі шаңсорғыш
ретінде немесе тамақ пісіріп
жатқанда түтін сорғыш не
желдеткіш ретінде қолдануға
болмайды.
Егер құрылғыға қуат беру үшін
пайдаланылатын розетканың
байланысы нашар болса,
құралдың штепселі қызады.
Құралды дұрыстап қосылған
розеткаға қосыңыз.
Әрқашан құралды құрғақ,
тұрақты, тегіс және көлденең
бетке қойыңыз және
пайдаланыңыз.
Құрылғының арт жағы мен екі
жанынан кемінде 20 см және
үстіңгі жағынан кемінде 30 см
бос орын қалдырыңыз.
Құрылғының жоғарғы жағына
ешнәрсе қоймаңыз.
Құрылғыға отырмаңыз немесе
үстіне шықпаңыз. Құрылғыға
отырсаңыз немесе үстіне
шықсаңыз, жарақаттанып
қалуыңыз мүмкін.
Құралға конденсаттың тамуын
болдырмау үшін құралды
тікелей салқындатқыш астына
қоймаңыз.
Құралды қоспай тұрып,
барлық сүзгілер дұрыс
орнатылғанын тексеріңіз.
Тек осы құралға арналған
түпнұсқалық Philips сүзгілерін
пайдаланыңыз. Басқа ешбір
сүзгілерді пайдаланбаңыз.
Сүзгіні жағу адамдарға
қайтымсыз қауіп төндіруі
және/немесе басқа
адамдардың өміріне қауіп
төндіруі мүмкін. Сүзгіні
отын немесе соған ұқсас
мақсаттарда пайдаланбаңыз.
Құралды қатты заттармен
соғып алудан сақтаңыз
(әсіресе ауа кірісін және ауа
шығысын).
Құрылғыны әрқашан артқы
жағындағы тұтқадан көтеріңіз
немесе жылжытыңыз.
Жарақат алуды немесе
құрылғының дұрыс емес
жұмыс істеуін болдырмау
үшін ауа шығысына немесе ауа
кірісіне саусақтарды немесе
заттарды салмаңыз.
KK
17

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips AC2887

This manual is also suitable for:

Ac2882

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: