Download  Print this page

Meer Functies Van Uw Digital; Pocket Memo Gebruiken; De Philips Speechexec Software Gebruiken; 4.1.1 Geavanceerde Confi Guratie - Philips LFH 9500 User Manual

Digital pocket memo.
Hide thumbs

Advertisement

4

Meer functies van uw Digital

Pocket Memo gebruiken

4.1
De Philips SpeechExec software
gebruiken
De Philips SpeechExec software kan worden
gebruikt voor geavanceerde confi guratie van de
Digital Pocket Memo om bestanden automatisch
te downloaden, te converteren en de route te
bepalen.
D Opmerking
Voor gedetailleerde informatie over de
SpeechExec-software, raadpleegt u de
gebruikershandleiding van SpeechExec.

4.1.1 Geavanceerde confi guratie

De Confi guratie Wizard van de Digital Pocket
Memo maakt deel uit van de Philips SpeechExec
Dictate-software en leidt gebruikers door de ap-
paraatconfi guraties en instellingen van hun Digital
Pocket Memo. De wizard helpt gebruikers bij het
confi gureren van de tijdsindeling, geluid-feedback,
spraakgestuurde opname, schermweergave (stan-
98
daard of geavanceerde schermstand), het opna-
meformaat, microfoongevoeligheid, trefwoorden
en bestanddownload naar de PC.
Verbind de Digitale Pocket Memo met uw
1
PC d.m.v. een USB kabel.
De
Philips SpeechExec Pro Dictate-software
2
opstarten.
Klik op
Instellingen > Algemene instellingen
3
op de menubalk om het instellingsmenu te
openen en selecteer
> DPM-wizard
in de lijst aan de linkerkant.
Klik op de
Wizard starten...
4
wizard te openen. Volg de instructies op het
scherm om de Digitale Pocket Memo naar
uw wensen aan te passen.
Klik op de
Voltooien
5
sluiten en bevestig om de nieuwe instellingen
naar de Digitale Pocket Memo door te sturen.
D Opmerking
Als de Digitale Pocket Memo voor het eerst
verbonden wordt met de PC, dan detecteert
Windows nieuwe hardware en worden de ge-
vraagde drivers automatisch geïnstalleerd. Wan-
neer de installatie compleet is, kan Windows
aangeven dat de PC moet worden herstart.
4.1.2

Opnames naar de PC downloaden

Als USB massaopslagapparaat, wordt de Digital
Pocket Memo automatisch als een externe drive
getoond, wanneer hij wordt verbonden met de
PC. Vervolgens kan er net als bij een normaal
station met een willekeurig Microsoft Windows-
programma gemakkelijk toegang tot worden
verkregen.
DPM-/DT-confi guratie
knop om de
knop om de wizard te
Gebruikershandleiding

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH 9500

   Related Manuals for Philips LFH 9500

This manual is also suitable for:

Lfh 9520

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: