Download  Print this page

Advertisement

Köszönjük, hogy a SL25 vasalóállomást, a Siemens új
professzionális gőzölős vasalási rendszerét választotta.
Figyelmesen olvassa végig a készülék használati
útmutatóját, és tegye el a későbbi tanulmányozás
esetére is.
Bevezetés
Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mivel értékes
információkat tartalmazhat a rendszer egyedi tulajdonságairól,
és pár tanácsot, hogyan tegye könnyebbé a vasalást az Ön
számára.
Ez hatékony rendszer állandóan gőzt termel az ideális
vasalási teljesítmény érdekében. Nagy, kivehető víztartálya
bármikor utántölthető a rendszer kikapcsolása nélkül.
Kellemes vasalást kívánunk az új készülékkel!
Fontos
Hajtsa ki a füzet első lapját, ahol információkat talál a
készülék működésére vonatkozóan.
A készülék megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak.
Jelen készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték
és tilos ipari célokra használni.
A készüléket csak az előírt rendeltetésére használja, vagyis
vasalóként. Minden másfajta alkalmazás helytelennek és
ebből következően veszélyesnek tekinthető. A gyártó nem
vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek a
helytelen vagy nem megfelelő alkalmazásból erednek.
Általános biztonsági előírások
• Mielőtt
a
készüléket
a
ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a
műszaki adatlapon feltüntetett feszültséggel. A készüléket
földeléses dugaszolóaljzatra kell csatlakoztatni. Ha
hosszabbító kábelt alkalmaz, bizonyosodjon meg, hogy
ez 16 A bipoláris földeléses dugaszolóaljzattal.
• Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette, ha sérülésre
utaló jelek láthatók rajta, vagy ha szivárog belőle a
víz. Használat előtt ellenőriztetnie kell egy Műszaki
Szervizközpontban.
• Ha akészülékbe épített biztosíték kiolvad, a készülék
működésképtelenné válik. Műszaki Szervizközpontba, a
készüléket el kell vinni egy Műszaki Szervizközpontba.
• A nem
megfelelő
állapotú
kialakuló jelenségek – mint például a feszültség- vagy
fényingadozás – elkerülésére ajánlott, hogy a vasalót
maximum 0.27 Ω. Szükség esetén kérjen tájékoztatást a
lakossági energiaszolgáltatótól az ellenállási értékekkel
kapcsolatban.
• A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességű, tapasztalatlan vagy a készülék használatában
nem járatos személyek (beleértve a gyermekeket is) csak
akkor használhatják, ha biztosított felügyeletük, vagy
megkapták a szükséges útmutatásokat.
• A készülék nem játékszer - ne hagyja felügyelet nélkül
gyermekét a közelében.
• Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, mielőtt vizet töltene
a készülékbe, vagy mielőtt a használat után kiöntené
belőle a maradék vizet.
• A tartály megtöltésekor ne helyezze a készüléket vízcsap
alá.
• A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni. Ha
a készüléket a tartójára helyezi, ellenőrizze, hogy stabil a
felület, amelyen a tartó áll.
hálózatra
csatlakoztatná,
hálózat
következtében
• Használat után mindig, illetve ha azt gyanítja, hogy
a
készülék
meghibásodott,
csatlakozódugót.
• Az elektromos csatlakozódugaszt ne a kábel nél fogva
húzza ki a dugaszolóaljzatból.
• Soha ne merítse a vasalót vagy a tartályt vízbe vagy más
folyadékba.
• A készüléket ne tegye ki a környezeti tényezőknek (eső,
nap, fagy stb.).
• A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken
mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a
hibás tápkábel cseréje, kizárólag a kijelölt műszaki
szervizközpont képesített munkatársai végezhetnek.
Fontos:
• A készülék magas hőmérsékleten működik és gőzt termel
használat közben, ezért forrázást vagy égési sebeket
okozhat, helytelen használat esetén.
• Használat közben a gőztömlő, a gőzállomás és főként a
vasaló felforrósodhat.
• Soha ne irányítsa a gőzt emberek vagy állatok felé.
• Ne hagyja a kábelt érintkezni a vasaló talpával, amíg az
forró.
• Vegye figyelembe, hogy a gőzvezérlő felengedését
követően, egy rövid ideig további gőz távozhat. Ez
normális jelenség.
Leírás
1. Kivehető víztartály
2. Kivehető védőlap
3. „Üres tartály" / „Automatikus figyelmeztetés tisztításra"
jelzőlámpa
4. Állítható gőzszabályozó*
5. Gőztömlő
6. Világító főkapcsoló 0/I
7. „Gőzölés" /
„Automatikus kikapcsolás" jelzőlámpa
8. Belsõ gőzképző váz
9. Hálózati csatlakozó
10. Hõmérséklet kiválasztó
11. Vasaló gőzkioldó gombja
12. Vasaló jelzőlámpája
13. Talplemez
14. Kábelkapocs*
* Típustól függően
Előkészületek (A)
1. Távolítson el minden címkét és védőburkolatot a talp
lemezéről.
2. A készüléket helyezze vízszintes helyzetben
stabil felületre. Eltávolíthatja a készülékről a védőlapot, és
a vasalót más szilárd, stabil, vízszintes felületre.
3. Távolítsa el a kivehető víztartályt (1), és töltse meg.
Ügyeljen, hogy ne lépje túl a szintjelzést.
4. Helyezze vissza a víztartályt a gőztartályba.
5. Tekerje le a hálózati kábelt, és csatlakoztassa egy
földeléses dugaszoló aljzatra.
6. Állítsa főkapcsolót (6) az „I" pozícióba.
hu
azonnal
húzza
ki
a
szilárd,
75

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: