Download  Print this page

Advertisement

Ongelma
Höyrynpaineen menetys
silityksen aikana
Vesivuoto
kuumavesisäiliössä
Jos yllä olevat ehdotukset eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.
Hävitysohjeet
Lähempiä tietoja keräyspisteistä saat jälleenmyyjältä
kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta
henkilöiltä.
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä
sähkö-
ja
elektroniikka laitteita
electrical and electronic equipment - WEEE)
koskevaan direktiiviin 2002/96/EG.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden
palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n
alueella.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Siemens-verkkosivulta.
Mahdolliset syyt
Höyrynäppäintä pidetään alhaalla liian kauan Paina höyrynäppäintä (11) väliajoin. Tämä
Laitteen alaosassa oleva tyhjennystulppa on
löystynyt.
ja
(waste
Ratkaisu
parantaa silitystulosta, sillä tekstiili kuivuu
paremmin ja jää pehmeämmäksi.
Kiristä säiliön tyhjennystulppa kolikon avulla.
fi
49

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: