Download  Print this page

Advertisement

da
Problem
Tab af damptryk under
strygning
Vandspild fra
damptanken
Hvis ovennævnte ikke løser problemet, bør du kontakte et autoriseret serviceværksted.
Bortskaffelse
Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater,
og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne, og hvor genbrugspla-dserne er
placeret, kan kommunen kontaktes.
Dette
apparat
europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk-
og
elektronisk
electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette
direktiv
indlevering
og
apparater gældende for hele EU.
Du kan hente vejledningen under Siemens' lokale hjemmesider.
34
Mulige årsager
Dampudløserknappen har været trykket
ned i lang tid.
Drænproppen, der sidder i bunden af
apparatet, er løs.
er
klassificeret
iht.
det
udstyr
(waste
angiver
rammerne
for
genbrug
af
kasserede
Løsning
Tryk på dampudløserknappen (11) i intervaller.
Dette forbedrer strygeresultatet, da stoffet tørrer
bedre og forbliver mere blødt.
Tilspænd drænproppen med en mønt.

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: