Download  Print this page

Advertisement

7. Indikatorlampen "damp klar" (7) tændes efter nogle
minutter for at angive, at apparatet er klar til brug.
Dampgeneratoren vil kun bruge mere tid på at opnå
tilstanden " damp klar " ved første opvarmning eller efter
udførelse af afkalkning (Calc'n clean).
Når der allerede findes vand i dampgeneratoren under
almindelig brug, vil opvarmningstiden til driftstemperatur
være hurtigere.
8. Apparatet har en indbygget vandsensor. Indikatoren
"påfyld vandtank" (3) vil lyse, når vandtanken er tom.
Vigtigt:
• Der kan anvendes postevand.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande
vandet fra vandhanen med destilleret vand i forholdet
1:1. Hvis vandet i dit lokalområde er meget hårdt, kan du
blande det med destilleret vand i forholdet 1:2.
Dit lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhed.
• Vandtanken kan fyldes, mens apparatet er i brug.
• For at undgå skade og/eller forurening af vandtanken og
dampstationen bør der ikke puttes parfume, vineddike, sti-
velse, afkalkningsprodukter, tilsætningsstoffer eller andre
former for kemiske produkter i vandtanken.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter,
er ikke omfattet af garantien.
• Strygejernet er ikke udformet til at hvile på sin hæl. Placer
det altid vandret på strygebrættet (2).
• Strygesålen kan placeres i den specielt designede
fordybning på dampstationen eller et passende sted i
strygeområdet.
Anbring aldrig strygejernet på dampstationen uden
strygesålen.
• Når strygejernet anvendes første gang, kan det afgive
visse dampe og lugte, ligesom der kan drysse hvide
partikler ud fra strygesålen. Dette er normalt og vil ophøre
efter nogle få minutter.
• Når der trykkes på dampskudsknappen, kan vandtanken
afgive en pumpelyd. Dette er normalt og indikerer, at
vandet pumpes op i vandtanken.
Temperaturindstilling
1. Kontroller tøjets strygeanvisning for at finde frem til den
rette strygetemperatur.
2. Vælg temperatur (10):
"•" Syntetisk
"••" Silke – Uld
"•••" Bomuld – Linned
3. Indikatorlyset (12) vil forblive tændt, mens strygejernet
varmer op og slukker, når det har nået den valgte
temperatur.
Tips:
• Sorter dit tøj efter dets vaskesymboler og start altid med
tøj, der skal stryges ved laveste temperatur.
• Hvis du ikke er sikker på hvilket materiale, der er tale om,
må du prøve dig frem ved at stryge på et lille stykke, der
ikke ses, når du har det på.
Dampstrygning (B)
1. Drej temperaturvælgeren (10) til den ønskede indstilling.
2. Indstil mængden af damp efter behovet ved hjælp af den
variable dampstyring (4) (afhængigt af model).
Vælg en af de følgende anbefalede indstillinger til normal
brug:
Temperatur
••
•••
3. Tryk på dampudløserknappen for at afgive damp.
Forsigtig :
1. Ved strygning ved lav temperaturindstilling "•"
• Hvis apparatet har variabel dampstyring (4), skal du indstille
den variable dampstyring til laveste trin ("1").
• Hvis apparatet ikke har variabel dampstyring, skal du kun
trykke på dampudløserknappen i nogle få sekunder ad
gangen ved strygning ved lave temperaturer.
Hvis du i begge tilfælde oplever, at vand drypper ud af
bundpladen, skal du indstille temperaturvælgeren (10) til et
højere trin (vær opmærksom på, om tekstilet kan stryges ved
dette trin).
2. I begyndelsen af hver brug kan der komme dråber af
vand ud med dampen. Det anbefales derfor først af prøve
strygejernet på strygebrættet eller en klud.
Tørstrygning
1. Begynd
strygning
men
dampskudsknappen (11).
Lodret damp (C)
1. Indstil temperaturvælgeren på "•••" eller "max".
2. Du kan stryge gardiner eller tøj, der hænger på en bøjle
(jakker, dragter, frakker...) ved at placere strygejernet i
lodret position og trykke på dampskudsknappen (11).
Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt bæres.
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.
Intelligent damp
(afhængigt af model)
Dette system har en intelligent dampkontrol, som efter at
man har aktiveret dampskudsknappen (11) afgiver en mindre
mængde ekstra damp.
Det ekstra damp kan altid blive stoppet igen ved at aktivere
dampskudsknappen igen.
Automatisk slukning
(afhængigt af model)
Hvis dampudløserknappen (11) på håndtaget under strygning
ikke nedtrykkes i et bestemt tidsrum (8 minutter), slukkes
dampstationen automatisk.
Dioden Automatisk slukning (7) vil blinke, når automatisk
slukning er aktiveret.
Hvis du vil tænde dampstationen igen, skal du trykke på
dampudløserknappen og vente indtil dioden Automatisk
slukning er kontinuerligt tændt.
da
Dampindstilling
1
5
10
uden
at
trykke
31

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: