Download  Print this page

Advertisement

7. Indikatorn "Ånga redo" (7) lyser efter några minuter och
visar att produkten är redo att användas.
Ånggeneratorn tar endast längre tid att uppnå „Ånga redo"
under den första uppvärmningen eller efter att avkalkning
utförts (Calc'n clean).
När vattnet redan finns i ånggeneratorn under vanlig
användning kommer uppvärmningen till arbetstemperatur
att gå snabbare.
8. Den här apparaten har en inbyggd sensor för vattennivån.
Indikatorn för "tom vattentank" (3) tänds när vattentanken är
tom.
Viktigt:
• Kranvatten kan användas.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas
att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om
ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en
del kranvatten med två delar destillerat vatten.
Du kan kontrollera vattnets hårdhet hos ditt lokala
vattenledningsverk.
• Vattentanken kan fyllas när som helst medan du använder
apparaten.
• För att undvika skada och/eller förorening av vattentanken
och vattenkokaren, häll inte parfym, vinäger, stärkelse,
avkalkningsmedel,
tillsatsämnen
kemiska produkter i vattentanken.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda
produkter ogiltigförklaras garantin.
• Strykjärnet är inte utformat för att stå upprätt. Placera det
alltid horisontellt på strykjärnsplattan (2).
• Stödet kan placeras i det specialdesignade området på pro-
dukten, eller på någon annan lämplig plats i närheten av
strykningsområdet.
Låt aldrig strykjärnet vila på strykplattan utan stöd.
• Under den första användningen kan strykjärnet ge ifrån sig
vissa ångor och lukter, tillsammans med vita partiklar på
sulan. Detta är normalt och upphör efter några minuter.
• Medan knappen för ångutsläpp är intryckt kan vattentanken
ge ifrån sig ett pumpljud. Detta är normalt och anger att
vatten pumpas in i ångtanken.
Temperaturinställning
1. Kontrollera tvättlappen på kläderna för att bestämma rätt
temperatur för strykning.
2. Välj temperatur (10):
"•" Syntet
"••" Silke – Ull
"•••" Bomull – Linne
3. Indikatorlampan (12) kommer att förbli tänd medan
strykjärnet värms upp, och släcks så fort strykjärnet har
uppnått vald temperatur.
Tips:
• Sortera dina kläder utifrån tvättlapparna. Börja alltid med
kläder som behöver strykas på de lägsta temperaturerna.
• Om du inte är säker på vilket material ett plagg är gjort av
bör du börja med att stryka på en låg temperatur, på en
liten del av plagget som oftast inte syns när du bär det.
Strykning med ånga (B)
1. Ställ temperaturväljaren (10) i önskat läge.
2. Ställ in den ångmängd som passar dina behov genom att
använda den varierande ångkontrollen (4) (enligt modell).
För normal användning väljer du ett av följande
rekommenderade lägen:
3. Tryck på ångknappen för att frigöra ånga.
Varning :
1. Om du stryker med en låg temperaturinställning "•"
• Om apparaten har en varierande ångkontroll (4), ska du
ställa in den varierande ångkontrollen på det lägsta läget
("1").
• Om apparaten inte har en varierande ångkontroll, trycker
du på ångknappen bara i några sekunder åt gången för att
stryka vid en låg temperatur.
I båda fallen, ska du ställa in temperaturväljaren (10) i ett
högre läge om vatten skulle droppa ut från undersidan
eller
några
andra
(kontrollera att plagget kan strykas med inställt läge).
2. I början av varje användning, kan droppar ansamlas
tillsammans med ångan. Därför råder vi dig att testa
strykjärnet på strykbrädan eller en trasa innan du börjar
stryka.
Strykning utan ånga
1. Stryk utan att trycka på knappen för ångutsläpp (11).
Lodrät ånga (C)
1. Ställ in temperaturkontrollen på läget "•••" eller "max".
2. Du kan stryka gardiner och hängande kläder (jackor,
kostymer, kappor etc.) genom att placera strykjärnet
lodrätt och trycka på knappen för ångutsläpp (11).
Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som någon har på sig.
Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.
Intelligent ånga
(enligt modell)
Det här systemet har ett intelligent system för styrning
av ångan. Vilket ger, efter det att strykjärnets knapp för
ångutsläpp (11), en liten mängd extra ånga.
Den extra ångan kan alltid stoppas genom att trycka på
strykjärnets knapp för ångutsläpp igen.
Automatisk avstängning
(enligt modell)
Om du under strykningen inte trycker på ångknappen (11) på
strykjärnets handtag under en viss tid (åtta minuter), stängs
ångstationen av automatiskt.
Indikatorlampan "Automatisk avstängning" (7) blinkar när den
automatiska avstängningen har aktiverats.
För att sätta på ångstationen igen, tryck på ångknappen och
vänta tills indikatorlampan "Automatisk avstängning" lyser
oavbrutet.
Temperatur
Ångläge
1
••
5
•••
10
sv
41

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: