Download  Print this page

Advertisement

tr

Sorun Giderme

Sorun
Buhar üreteci çalıflmıyor.
• Bir bağlantı sorunu var.
• Buhar tankının güç anahtarı açık değil.
Ütü ısınmıyor.
• Ütünün Açma/Kapama anahtarı "0"
• Sıcaklık kontrol düğmesi "min"
Ütü açıldığı zaman duman
• ‹lk kullanım sırasında: Cihazın belli
çıkarmaya bafllıyor.
• Daha sonraki kullanımlar sırasında:
Taban levhasındaki
• Gerekli sıcaklığa ulaflmadan buhar ifllevi
deliklerden su akıyor.
• Buhar ifllevi ilk kez kullanıldığı veya
Taban levhasından kir
• Buhar tankında kabuklanma oluflmufl
çıkıyor veya taban levhası
kirli.
• Kimyasal ürünler veya katkı maddeleri
Ütü buhar üretmiyor.
• Buhar kazanının güç anahtarı açılmamıfl
• Su tankı buhar tankına doğru flekilde
• Buhar regülatörü minimum konumuna
Ütülenen giysi siyahlaflıyor
• Seçilmifl sıcaklık çok yüksek ve giysiye
ve/veya taban levhasına
yapıflıyor.
Taban levhası
• Bu kullanımın normal bir sonucudur.
kahverengilefliyor.
Ütü, ütü koyma yüzeyine
• Üzerine çift basıldığında "Akilli buhar"
yerleştirildikten sonra buhar
vermeyi sürdürür.
Cihaz bir pompalama sesi
• Buhar tankına su pompalanıyor.
çıkarıyor.
• Ses durmuyor.
68
Olası Nedeni
konumunda.
konumuna ayarlanmıfl.
kısımları fabrikada hafifçe greslenmifltir
ve ilk kez ısıtıldığında hafif bir duman
çıkarabilir.
Taban levhası kirlenmifl olabilir.
kullanılıyor.
uzun bir süre kullanılmıfl olduğu için
boruların içinde su yoğunlaflıyor.
veya mineraller birikmifl.
kullanılmıfl.
veya su tankı bofl.
takılmamıfl.
ayarlanmıfl.
zarar vermifl.
sistemi devreye girer.
Çözüm
• Güç kablosunu, fifli ve prizi kontrol edin.
• Buhar kazanı açma/kapama düğmesini ve ana
güç anahtarını (6) "I" (Açık) konumuna ayarlayın.
• Buhar kazanı açma/kapama düğmesini ve
ana güç anahtarını (6) "I" (Açık) konumuna
ayarlayın.
• Sıcaklık kontrol düğmesini (10) istenilen
konuma ayarlayın.
• Bu tamamen normaldir ve kısa bir süre sonra
duman kesilir.
• Taban plakasını bu kullanma kılavuzundaki
talimatlara göre temizleyin.
• Düflük sıcaklıklarda ütüleme yaparken buhar
akıflını azaltın (Değiflken Buhar Kontrolü (4)).
• Ütüyü ütüleme bölgesinden uzağa doğru tutun
ve buhar üretilinceye kadar buhar çıkarma
düğmesine (11) basın.
• %50 oranında damıtılmıfl veya mineralsiz suyla
karıfltırılmıfl musluk suyu kullanın. Bölgenizdeki
musluk suyu çok sertse, musluk suyunu 1:2
oranında saf su ile karıfltırın.
• Taban levhasını ıslak bir bezle temizleyin.
• Kazan suyuna asla baflka ürünler katmayın.
• Anahtarı açık konumuna ayarlayın ve/veya tanka
su doldurun.
• Su tankını doğru flekilde yeniden buhar tankına
takın (bir klik sesi duyarsınız).
• Buhar kontrolünü (4) döndürerek buhar akıflını
arttırın.
• Ütülenen malzemeye uygun bir sıcaklık seçin
ve taban levhasını ıslak bir bezle temizleyin.
• Taban levhasını düzenli aralarla ıslak bir bezle
temizleyin.
• Düğmeye bir kez daha bastığınızda ütü buhar
vermeyi durdurur.
• Bu normaldir.
• Eğer bu ses durmuyorsa, buhar üretecini
kullanmayın ve yetkili bir servis merkeziyle
irtibat kurun.

Advertisement

   Related Content for Siemens TS25 Series

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: