Download  Print this page

Advertisement

ro
3. Scoateţi rezervorul de apă detaşabil (1) şi umpleţi-l, fără a
depăşi marcajul.
4. Montaţi rezervorul de apă înapoi pe rezervorul de abur.
5. Desfăşuraţi complet cablul de alimentare şi conectaţi-l la o
priză cu împământare.
6. Puneti butonul pentru alimentarea cu tensiune (6) în
pozitia "I".
7. Indicatorul luminos "Abur pregătit" (7) se va aprinde după
câteva minute, indicând faptul că aparatul este pregătit
pentru utilizare.
Generatorul de abur va ajunge la starea "Abur pregătit"
după mai mult timp de la încălzirea iniţială sau după
efectuarea operaţiunii de detartrare (funcţia Calc'n clean).
Atunci când apa este deja prezentă în generatorul de abur
în timpul utilizării normale, timpul de încălzire pentru a
atinge temperatura de funcţionare va fi mai rapid.
8. Acest aparat are un senzor de nivel al apei încorporat.
Indicatorul "reumplere rezervor de apă" (3) se va aprinde
când rezervorul este gol.
Important:
• Poate fi folosită apă normală de la robinet.
Pentru prelungirea funcţionării optime cu abur, combinaţi
apa de la robinet cu apă distilată în proporţie de 1:1. Dacă
apa de la robinet din zona în care vă aflaţi este foarte dură,
amestecaţi apa de la robinet cu apă distilată în proporţie
de 1:2.
Vă puteţi interesa la furnizorul dvs. local de apă referitor la
nivelul de duritate a apei.
• Rezervorul de apă poate fi umplut oricând în timpul
utilizării aparatului.
• Pentru a evita deteriorarea şi/sau conta minarea rezervo-
rului de apă şi a boilerului, nu utilizaţi apă parfumată, oţet,
amidon, substanţe anticalcar, aditivi sau orice alt tip de
produs chimic.
Orice deteriorare cauzată de utilizarea produselor
menţionate mai sus, va anula garanţia.
• Fierul de călcat nu a fost conceput pentru a fi aşezat în
poziţie verticală. Vă rugăm să îl aşezaţi întotdeauna în
poziţie orizontală pe suportul (2).
• Placa suport poate fi aşezată în adâncitura specială de pe
aparat sau într-un loc adecvat lângă suprafaţa de călcat.
Nu aşezaţi niciodată fierul de călcat pe aparat fără
suportul!
• În timpul primei utilizări, fierul poate produce anumiţi
vapori şi anumite mirosuri, precum şi particule albe care
apar pe talpă; acest lucru este normal şi va înceta după
câteva minute.
• În timp ce butonul de eliberare a aburului este apăsat,
rezervorul de apă poate produce sunete ca de pompă;
acest lucru este normal şi indică faptul că apa este
pompată în rezervorul de abur.
Stabilirea temperaturii
1. Verificaţi temperatura de călcare de pe eticheta rufelor
pentru a determina instrucţiunile corectă de călcare.
2. Alegeţi temperatura (10):
"•" Fibre sintetice
"••" Mătase – Lână
"•••" Bumbac – In
92
3. Lampa indicatoare (12) va rămâne aprinsă în timp ce
fierul se încălzeşte şi se va stinge când fierul ajunge la
temperatura aleasă.
Sfaturi:
• Sortaţi rufele în funcţie de simbolurile referitoare la
curăţare de pe etichetele lor, începând întotdeauna cu
cele care trebuie călcate la temperaturile cele mai joase.
• Dacă nu ştiţi din ce este fabricat un anumit articol, începeţi
să călcaţi la o temperatură joasă şi stabiliţi temperatura
corectă călcând o suprafaţă mică a articolului, care nu se
vede când articolul respectiv este purtat.
Călcarea cu abur (B)
1. Rotiţi selectorul de temperatură (10) la setarea necesară.
2. Stabiliţi cantitatea de abur în funcţie de cerinţele
dumneavoastră, utilizând butonul de control variabil al
aburului (4) (în funcţie de model).
Pentru utilizarea normală, vă rugăm să alegeţi una din
următoarele setări recomandate:
Temperatură
••
•••
3. Apăsaţi butonul pentru abur pentru eliberarea aburului.
Atenţie:
1. Atunci când călcaţi la o setare inferioară de temperatură "•"
• Dacă aparatul dispune de control variabil al aburului (4),
setaţi butonul de control variabil al aburului la cea mai
mică poziţie ("1").
• Dacă aparatul nu dispune de sistem de control variabil al
aburului, apăsaţi butonul de eliberare a aburului timp de
numai câteva secunde atunci când călcaţi la temperaturi
inferioare.
În ambele cazuri, când constataţi că există scurgeri de apă
prin talpa fierului de călcat, setaţi selectorul de temperatură
(10) la o poziţie mai înaltă (asiguraţi-vă că articolele de
îmbrăcăminte pot fi călcate cu temperatura la poziţia
respectivă).
2. La începutul fiecărei utilizări, este posibil să fie eliberate
picături de apă odată cu aburii. Prin urmare, vă
recomandăm ca înainte de a începe să călcaţi, să încercaţi
fierul pe masa de călcat sau pe o bucată de material.
Călcarea fără abur
1. Începeţi să călcaţi fără a apăsa butonul de eliberare abur
(11).
Setare abur
1
5
10

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: