Download  Print this page

Advertisement

pl
Problem
Możliwe przyczyny
Żelazko nie przestaje
• Funkcja "Inteligentna kontrola pary" jest
uwalniać pary po
włączona.
odstawieniu go na
podstawkę.
Urządzenie wydaje
• Woda jest przepompowywana do
dźwięk pompowania.
generatora pary.
• Dźwięk nie ustaje.
Spadek ciśnienia pary
Przycisk uwalniania pary pozostaje
podczas prasowania
przyciśnięty przez dłuższy czas
Wyciek wody z
Korek spustowy znajdujący się na dnie
parownika
urządzenia jest poluzowany.
Jeśli powyższe porady nie pomagają usunąćproblemu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
Ekologiczna utylizacja
To
urządzenie
z
Dyrektywą
oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005
r. "O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej firmy Siemens.
74
jest
oznaczone
zgodnie
Europejską
2002/96/WE
Rozwiązanie
• Wystarczy ponownie nacisnąć na spust i
żelazko od razu przestanie uwalniać parę.
• Jest to normalne.
• Jeśli dźwięk nie ustaje, nie używaj generatora
pary i skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem technicznym.
Naciśnij przycisk uwalniania pary (11) co pewien
czas. Poprawia to efekty prasowania, ponieważ
materiał będzie lepiej wysuszony i uzyska większą
miękkość
Dokręć korek spustowy parownika monetą.

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: