Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 43

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

Οικονοµική χρήση
Το προϊ ν σασ µπορεί να αλλαχθεί πολύ οικονοµικά.
Ενώ φορτίζεται, χρησιµοποιεί λιγ τερη απ τη µισή
ποσ τητα ηλεκτρισµού που χρησιµοποιεί µια λάµπα.
Οταν φορτισθεί πλήρωσ, οι µέσοι αποδοτικοί χρ νοι
χρήσεωσ είναι 10 λεπτά για τη λειτουργική θέση ΟΝ
και 8 λεπτά για τη θέση "ενίσχυσησ ενέργειασ"
(VP331). O µέσοσ ροσ χρ νου αποδοτικήσ χρήσησ του
VP321 είναι 7 λεπτά.
Μπορεί να πάρει µερικέσ φορτίσεισ πριν επιτευχθούν
αυτοί οι χρ νοι.
Εάν έχετε αγοράσει δεύτερη ράβδο VersaPak και την
έχετε εφαρµ σει στη δεύτερη θυρίδα, ο µέσοσ ροσ
αποτελεσµατικήσ χρήσεωσ αυξάνεται στα 14 λεπτά
(VP321 µ νο).
Η συσκευή δεν λειτουργεί;
Αν το προϊ ν δεν λειτουργεί, ελέγξατε τα ακ λουθα:
Αν ο φορτιστήσ τοποθετήθηκε ορθά στην πρίζα
για επαναφ ρτιση.
Αν το καλώδιο δεν υπέστη βλάβη και είναι κανονικά
συνδεδεµένο στη βάση.
Η ράβδοσ ή οι ράβδοι τησ VersaPak δεν κάθονται
σταθερά µέσα στη συσκευή.
Αν η ενέργεια του κεντρικού αγωγού λειτουργεί.
Αν λα αυτά είναι ικανοποιητικά και το προϊ ν ακ µη
δεν λειτουργεί, συµβουλευθείτε την εγγύηση ή το µέροσ
που αφορά την υπηρεσία και τισ επιδιορθώσεισ σε αυτ
το φυλλάδιο.
Εξαρτήµατα (που µπορεί να παραχωρηθούν)
(Εικ να K)
Εξαρτήµατα, πωσ το εργαλείο ρωγµήσ, η βούρτσα
και πρ σθετεσ ράβδοι VersaPak µπορούν να
αγοράζονται απ οποιοδήποτε κέντρο υπηρεσίασ
τησ Black & Decker, είτε για να εφαρµ ζονται στη
βάση του προϊ ντοσ σασ, ή για αντικατάσταση των
πεπαλαιωµένων ή καταστραµµένων εξαρτηµάτων.
Για να επεκτείνετε τον αποτελεσµατικ χρ νο
χρήσησ του Dumbuster σασ, µπορείτε να
αγοράσετε περισσ τερεσ ράβδουσ VersaPak.
K
Εάν η συσκευή σασ έχει εφαρµοσµένο άσπρο πώµα
επάνω στην αριστερή θυρίδα, τ τε χρησιµοποιήστε
ένα µικρ επίπεδο κατσαβίδι τύπου λεπίδασ για να
το αφαιρέσετε. Κατ πιν µπορεί να τοποθετηθεί µια
πρ σθετη ράβδοσ VersaPak η οποία διπλασιάζει
τον χρ νο λειτουργίασ.
Το σύστηµα VersaPak
Η ράβδοσ ή οι ράβδοι VersaPak που χρησιµοποιείτε µε
το Dustbuster σασ, είναι πλήρωσ συµβατέσ µε λα τα
άλλα προϊ ντα VersaPak που κατασκευάζονται απ την
Black & Decker.
42

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker VP321

This manual is also suitable for:

Vp331