Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 28

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

Plaatsen en verwijderen van de VersaPak
batterijen (Fig. L)
L
Druk op de knop (6) en u kunt gemakkelijk de
batterij verwijderen.
Plaatsen gebeurt door de VersaPak batterij in de
poort te stoppen totdat u een klik hoort.
U kunt echter de VersaPak batterijen niet
verkeerd monteren.
Oplaadbare batterijen en het milieu
Black & Decker snoerloze produkten gebruiken
nikkelcadmium batterijen welke vele malen opgeladen
kunnen worden, een lange leversduur hebben en
konstant volle kracht geven.
Dit symbool geeft aan dat dit produkt NiCad batterijen
bevat en dat deze niet in het alledaagse huisvuil
meegenomen moeten worden, maar op een
Cd
verantwoorde manier afgevoerd moeten worden.
NiCad batterijen kunnen slecht zijn voor het milieu
en exploderen wanneer ze in aanraking komen met
open vuur. Deze batterijen mogen ook niet
geopend worden.
Denk daarom bij vervanging van de batterijen aan
het milieu.
Black & Decker beveelt het volgende aan:
Zet de kruimeldief aan en laat de batterijen geheel
leeglopen. Verwijder dan pas de batterijen.
Breng de oude VersaPak batterijen naar een
Black & Decker service center, uw plaatselijke
dealer of naar een recycling station. Bel zonodig
uw lokale gemeente voor meer informatie. De
verzamelde batterijen zullen volgens de regels
vernietigd of gerecycled worden en zodoende niet
het milieu beschadigen.
Let op: U als gebruiker bent verantwoordelijk voor het op
de juiste manier verwijderen van de batterijen.
Black & Decker service
Alle Black & Decker produkten worden zeer zorgvuldig getest
voordat ze de fabriek verlaten. Echter, indien uw produkt toch
defekt raakt, kunt u het naar het dichtstbijzijnde Black & Decker
service center brengen of naar uw Black & Decker winkelier.
Garantie
Wanneer een Black & Decker produkt defekt raakt wegens een
fout in het materiaal of een fout in de montage tijdens de
garantieperiode, garanderen wij dat het produkt gratis hersteld
wordt wanneer:
NEDERLANDS
27

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Vp331