Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 44

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

Τοποθέτηση και αφαίρεση τησ ράβδου VersaPak
(Εικ να L)
L
Για να αφαιρέσετε τη ράβδο VersaPak,
απλώσ ωθήστε το κουµπί αποσύνδεσησ (6) και
βγάλτε το έξω.
Για να την τοποθετήσετε, απλώσ ωθήστε
σταθερά τη ράβδο VersaPak στη θέση τησ
µέχρισ του ακούσετε ένα κλικ και πωσ η
ράβδοσ VersaPak δεν κινείται περισσ τερο
µέσα στην συσκευή.
Μη στεναχωριέστε, είναι αδύνατο να
συναρµολογήσετε λανθασµένα µια ράβδο VersaPak
µέσα στην συσκευή και να προκαλέσετε βλάβη.
Oι επαναφορτιζ µενεσ µπαταρίεσ και
το περιβάλλον
Τα προϊ ντα τησ Black & Decker χωρίσ καλώδιο
χρησιµοποιούν µπαταρίεσ νικελίου καδµείου
(ΝiCad) ή πακέτα µπαταριών που µπορούν να
φορτίζονται πολλέσ φορέσ για να προσφέρουν
µακρά διάρκεια λειτουργικήσ ζωήσ και
επανειληµµένη πλήρη ισχύ.
Το σύµβολο αυτ σηµαίνει τι οι µπαταρίεσ NiCad
που περιέχονται σε αυτή τη συσκευή πρέπει να
διατίθενται κανονικά και χι να πετάγονται σε
Cd
καθηµερινά οικιακά απ βλητα και µπορούν να
διατίθενται σε χώρο αποτέφρωσησ ή επιχωµάτωσησ.
Οι µπαταρίεσ NiCad µπορεί να αποβούν επιβλαβείσ
στο περιβάλλον και µπορεί να εκραγούν εάν
εκτεθούν στη φωτιά. Μην τισ αποτεφρώνετε.
Εποµένωσ, ταν το προϊ ν ή η µπαταρία σασ
χρειαστούν αντικατάσταση, να σκέφτεστε την
προστασία του πριβάλλοντοσ.
Η Black & Decker συνιστά τα ακ λουθα:
Εκκενώστε πλήρωσ τισ µπαταρίεσ,
λειτουργώντασ τη συσκευή µέχρισ του
εκκενωθεί πλήρωσ η ενέργειά τουσ και µετά
αφαιρέστε τεσ απ το προϊ ν.
Πάρτε τη ράβδο VersaPak στο κέντρο
υπηρεσίασ τησ Black & Decker, στον τοπικ σασ
αντιπρ σωπο ή στο τοπικ σασ κέντρο
ανακύκλωσησ. Εάν χρειασθεί, επικοινωνήστε µε
το τοπικ σασ δηµαρχείο για πληροφορίεσ που
αφορούν τα απ βλητα. Οι µπαταρίεσ που
συλλέγονται θα διατεθούν κανονικά ή/και θα
χρησιµοποιηθούν για σκοπούσ ανακύκλωσησ
ενώ προστατεύετε µ' αυτ τον τρ πο και το
περιβάλλον σασ.
Σηµείωση: Εσείσ, ωσ πελάτησ, είστε υπεύθυνοσ
για την προσεκτική διάθεση ή ανακύκλωση του
πακέτου µπαταρίασ.
EΛΛHNIKA
43

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker VP321

This manual is also suitable for:

Vp331