Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 29

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

Het produkt op de juiste manier gebruikt is.
Er geen pogingen gedaan zijn door derden om zelf de
reparatie uit te voeren.
Het aankoopbewijs en de garantiekaart getoond
kunnen worden.
Deze garantie is extra bovenop de vaste konsumentenrechten.
Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom
28
NEDERLANDS
EC Verklaring van Conformiteit
Wij verklaren dat de types:
VP321, VP331
voldoen aan 89/392/EEC, 89/336/EEC,
EN55014, 73/23/EEC, EN60335
Een gewogen geluidsdruk 80dB (A)
Een gewogen geluidsniveau 93dB (A)
Hand/arm gewogen vibratie <2.5m/s
Director of Engineering
Brian Cooke
2

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Vp331