Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 25

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

VersaPak
Kruimeldieven
VP321/VP331
Veiligheid
VersaPak batterijen zijn alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis.
Houd tijdens het gebruik de luchtuitlaat weg van ogen
en gezicht.
Houd kinderen en dieren op afstand.
Gebruik de kruimeldief nooit voor het opzuigen van
ontvlambare vloeistoffen.
VersaPak batterij
De VersaPak oplaadbare batterij is geheel veilig wanneer
deze op de juiste manier gebruikt wordt en is volgens de
hoogste standaarden getest.
Enige voorzichtigheid is geboden voor het gebruik van de
batterij. Het is geen speelgoed en het is aan te bevelen de
batterij niet te laten gebruiken door kinderen.
Niet in de mond stoppen.
Niet in kontakt laten komen met water.
Niet in aanraking laten komen met andere metalen zoals
schroeven, spijkers, etc.
Belangrijk: De kontaktpunten van de batterij mogen niet met
elkaar verbonden worden. Dit kan de temperatuur doen oplopen
en eventueel brand veroorzaken.
Produktkenmerken (Fig. A)
A
1. Aan/uit schakelaar
2. Knop stofreservoir
3. Stofreservoir
4. Luxe wandhouder VP331
4a. Korte wandhouder VP321
5. VersaPak knop voor verwijderen batterij
6. VersaPak batterij
7. Oplaadapparaat
Montage instrukties (Fig. B & C)
B
Bevestig door middel van de bijgeleverde schroeven
en pluggen d wandhouder/oplader aan de muur
(zie tekening). Zorg ervoor dat deze geplaatst wordt nabij
een stopkontakt. Steek de stekker in het stopkontakt en
plaats de kruimeldief. De wandhouder/oplader kan ook
horizontaal gemonteerd of geplaatst worden.
C
Attentie: Zorg ervoor dat het snoer van de oplader niet
beschadigt bij het monteren.
24

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Vp331