Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 41

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

Οδηγίεσ εγκατάστασησ (Εικ νεσ Β & C)
Β
Εφαρµ στε τη βάση φορτίσεωσ κάθετα προσ τον
τοίχο, χρησιµοποιώντασ τισ βίδεσ και τισ πρίζεσ
που σασ παρέχονται, πωσ φαίνεται στην εικ να,
µε την προσπέλαση υποδοχήσ ενεργείασ. Η βάση
φορτίσεωσ επίσησ µπορεί να εφαρµοσθεί, ή απλώσ
να τοποθετηθεί, σε βολική οριζ ντια θέση.
Σηµείωση: Αποφεύγετε να προκαλείτε βλάβη στο
C
καλώδιο ταν τοποθετείτε τη βάση στον τοίχο
ωθώντασ το σύρµα µέσα στην εσοχή του σύρµατοσ.
Επαναφ ρτιση
Απ την αρχή, οι κυψέλεσ επαναφ ρτισησ του προϊ ντοσ
χρειάζονται ελάχιστο χρ νο φ ρτισησ 16 ωρών για να
εξασφαλισθεί πλήρησ ισχύσ. Εισηγούµαστε πωσ
αποσυνδέετε πλήρωσ το προϊ ν ταν χρησιµοποιείται για
πρώτη φορά γιατί αυτ θα βοηθήσει τισ κυψέλεσ να
επαναφορτίσουν ταχύτερα. Ο διακ πτησ θα πρέπει να
είναι στην µη λειτουργική θέση Οff. Το προϊ ν δεν θα
φορτίσει εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Ενώ
κάνετε φ ρτιση, ο φορτιστήσ θα ζεσταθεί· αυτ είναι
απ λυτα κανονικ και ασφαλέσ, και το προϊ ν σασ µπορεί
να παραµείνει φορτισµένο επ' α ριστον χωρίσ βλάβη και
χωρίσ φορτιστή. ∆εν είναι δυνατ να 'υπερφορτιστούν' οι
κυψέλεσ τησ µπαταρίασ µε τον παρεχ µενο φορτιστή.
Ενώ επαναφορτίζετε και αποφορτίζετε, η ράβδοσ ή οι
ράβδοι VersaPak θα ζεσταθούν, αυτ είναι απ λυτα
κανονικ και δεν επηρεάζει τη συσκευή κατ' ουδένα λ γο.
VP321
Η ράβδοσ VersaPak θα φορτιστεί είτε στην αριστερή είτε
στη δεξιά θυρίδα (ή και στισ δύο εάν αγοραστεί και
δεύτερη ράβδοσ). Ο χρ νοσ φ ρτισησ δεν επηρεάζεται και
θα παραµείνει ο ίδιοσ χρ νοσ, δηλαδή των 16 ωρών.
VP331
Οι ράβδοι VersaPak θα επαναφορτισθούν µ νο ταν και
οι δύο εφαρµοστούν µέσα στη συσκευή. Εάν
τοποθετηθεί µ νο µία ράβδοσ, δεν θα φορτιστεί.
Πώσ να το χρησιµοποιείτε (Εικ νεσ D & E)
D
Για να αρχίσετε, ολισθήστε τον διακ πτη ΟΝ/ΟFF
µπροστά (δηλ. 0 = ΟFF, Ι = ΟΝ). Για να σταµατήσετε,
ολισθήστε τον διακ πτη προσ τα πίσω.
Εκρηξη ενέργειασ
Οπου χρειάζεται, το προϊ ν σασ έχει δύο
ρυθµίσεισ· 'Ι' για κανονική ενέργεια και 'ΜΑΧ' για
έκρηξη επιπρ σθετησ ενέργειασ για τη διεξαγωγή
σκληρ τερων εργασιών, που ενεργοποιείται,
ολισθαίνοντασ το διακ πτη µπροστά σο πηγαίνει.
40

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker VP321

This manual is also suitable for:

Vp331