Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 40

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

VersaPak
Dustbusters
(φορτιζ µενα σκουπάκια)
VP321/VP331
Σηµεία ασφάλειασ
Οι ράβδοι VersaPak είναι µ νο για χρήση σε
εσωτερικούσ χώρουσ.
Να διατηρείτε το ρεύµα αέρα του κινητήρα µακριά
απ τα µάτια και το πρ σωπ σασ κατά τη διάρκεια
τησ χρήσησ του.
Να διατηρείτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα σε
ασφαλή απ σταση ταν κάνετε χρήση τησ συσκευήσ.
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για να
µαζεύετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά.
Η ράβδοσ VersaPak
Η επαναφορτιζ µενη ράβδοσ VersaPak είναι πλήρωσ
ασφαλήσ ταν χειρίζεται µε τον κατάλληλο τρ πο και
δοκιµάζεται συνεχώσ µε τα ανώτατα πρ τυπα.
Να λαµβάνεται η κατάλληλη πρ νοια ταν χειρίζεστε
τη ράβδο. Να θυµάστε τι δεν είναι παιχνίδι και η
επιτήρηση απ ενήλικο πρ σωπο είναι αναγκαία ταν
το προϊ ν χειρίζεται απ παιδιά.
Μην την εισάγετε στο στ µιο τησ συσκευήσ.
Μην βυθίζετε τη ράβδο VersaPak µέσα στο νερ .
Μην ρίχνετε τη ράβδο VersaPak σε χώρουσ που
µπορεί να επικοινωνήσει µε άλλα µεταλλικά είδη
(π.χ. βίδεσ, καρφιά, κτλ).
Προσοχή: Πρέπει να λαµβάνεται πρ νοια έτσι ώστε η
ράβδοσ VersaPak να µην βραχυκυκλώνεται απ µεταλλικά
υλικά που εισέρχονται σε ακροδέκτεσ τησ ράβδου
VersaPak. Κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώµατοσ, η
θερµοκρασία τησ ράβδου VersaPak θα ανέλθει δραµατικά
και µπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα ή ακ µη
και πυρκαγιά.
Χαρακτηριστικά προϊ ντοσ (Εικ να A)
A
1. Ολισθαίνων διακ πτησ ΟΝ/ΟFF
2. Κουµπί αποδέσµευσησ
3. Λεκάνη σκ νησ
4. Μακριά βάση φορτίσεωσ στηρίγµατοσ
τοίχου (VP331)
4α. Κοντή βάση φορτίσεωσ στηρίγµατοσ
τοίχου (VP321)
5. Κουµπί αποδέσµευσησ VersaPak
6. Ράβδοσ/οι µπαταρίασ τησ VersaPak
7. Φορτιστήσ
39

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker VP321

This manual is also suitable for:

Vp331